BORANG PENGEMASKINIAN LAMAN WEB/SISTEM/APLIKASI JAIS

BORANG BERITA/ISI KANDUNGAN LAMAN WEB JAIS

BORANG PERMOHONAN EMEL

DASAR KESELAMATAN ICT

AKTA RAHSIA RASMI

NON-DISCLOSURE AGREEMENT (NDA)

BORANG PERMOHONAN CUTI SEPARUH GAJI

BORANG CUTI SAKIT

BORANG KEMUDAHAN CUTI BERSALIN PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM

PERMOHONAN PEMBERIAN AWAL AWARD WANG TUNAI GANTIAN CUTI REHAT

PERMOHONAN PERJALANAN PEGAWAI AWAM KE LUAR NEGARA ATAS URUSAN PERSENDIRIAN (LAMPIRAN 1 DAN 2 )

PERMOHONAN KELULUSAN BAGI LAWATAN RASMI KE LUAR NEGARA (LAMPIRAN A)

BORANG PERMOHONAN CUTI HAJI

BORANG PERMOHONAN CUTI UMRAH

PERMOHONAN KEMUDAHAN CUTI MENJAGA ANAK YANG DIKUARANTIN ATAU MEMERLUKAN PENGASINGAN

BORANG LAPORAN PENGESAHAN PAKAR PERUBATAN MENGENAI ANAK KURANG UPAYA TANGGUNGAN PESARA

BORANG PERMOHONAN PERSARAAN PILIHAN SENDIRI

BORANG TUNTUTAN BANTUAN PEMBELIAN ALAT KOMUNIKASI MUDAH ALIH

BORANG TUNTUTAN BANTUAN PEMBELIAN KOMPUTER TABLET

BORANG PEMILIHAN WAKTU PERINGKAT

BORANG PERMOHONAN PERTUKARAN TEMPAT BERTUGAS

PERMOHONAN CUTI TANPA REKOD

PANDUAN RINGKAS PENGURUSAN ASET KERAJAAN

PANDUAN KIRAAN SUSUT NILAI & NILAI SEMASA

GARIS PANDUAN PERAKAUNAN AKRUAN BIL 1_2013

SENARAI SEMAK PERMOHONAN PELUPUSAN ASET

SENARAI SEMAK PERMOHONAN PINDAHAN ASET

KEW.PA-1 BORANG PENERIMAAN ASET ALIH

KEW.PA-2 BORANG PENOLAKAN ASET ALIH

KEW.PA-3 DAFTAR HARTA MODAL

KEW.PA-4 DAFTAR ASET ALIH BERNILAI RENDAH

KEW.PA-5 SENARAI DAFTAR HARTA MODAL

KEW.PA-6 SENARAI DAFTAR HARTA MODAL

KEW.PA-7 SENARAI ASET ALIH

KEW.PA-9 BORANG PERMOHONAN PERGERAKAN ASET ALIH

KEW.PA-10 BORANG ADUAN KEROSAKAN ASET ALIH

KEW.PA-11 BORANG PEMERIKSAAN ASET ALIH

KEW.PA-12 LAPORAN PEMERIKSAAN ASET ALIH

KEW.PA-13 SIJIL TAHUNAN PEMERIKSAAN ASET ALIH

KEW.PA-14 SENARAI ASET ALIH YANG MEMERLUKAN PENYELENGGARAAN BERJADUAL

KEW.PA-15 REKOD PENYELENGGARAAN ASET ALIH

KEW.PA-16 LAPORAN PENYELENGGARAAN ASET ALIH

KEW.PA-17 BORANG PINDAHAN ASET ALIH

KEW.PA-19 PERAKUAN PELUPUSAN (PEP)

KEW.PA-21 BORANG PELUPUSAN ASET ALIH

KEW.PA-22 SIJIL PENYAKSIAN PEMUSNAHAN ASET ALIH

KEW.PA-23 SIJIL PELUPUSAN ASET ALIH

KEW.PA-33 LAPORAN AWAL KEHILANGAN ASET ALIH

KEW.PA-36 SIJIL HAPUS KIRA ASET ALIH

KATALOG STOR UTAMA JAIS

KEW.PS-7 BORANG PERMOHONAN STOK (ANTARA STOR)

KEW.PS-8 BORANG PERMOHONAN STOK (INDIVIDU KEPADA STOR)

Borang Arkib 1/08 Jadual Pelupusan Rekod

Borang Arkib 2/08 Borang Permohonan Bagi Pemusnahan Rekod Awam

Borang Arkib 3/08 Borang Permohonan Bagi Pemusnahan Rekod Elektronik

Borang Arkib 4/08 Borang Permohonan Bagi Pemusnahan Rekod Kewangan dan Perakaunan

Borang Arkib 5/08 Borang Permohonan Bagi Pelupusan Fail (Yang Tidak Dinyatakan Dalam Jadual Pelupusan Rekod)

Borang Arkib 6/08 Borang Permohonan Bagi Pelupusan Rekod Kartografi (Yang Tidak Dinyatakan Dalam Jadual Pelupusan Rekod)

Borang Arkib 7/08 Borang Permohonan Bagi Pelupusan Rekod Seni Bina (Yang Tidak Dinyatakan Dalam Jadual Pelupusan Rekod)

Borang Arkib 8/08 Borang Permohonan Bagi Pelupusan Rekod Pandang Dengar (Yang Tidak Dinyatakan Dalam Jadual Pelupusan Rekod)

Borang Arkib 9/08 Borang Permohonan Bagi Pelupusan Rekod Terbitan dan Bahan Bercetak (Yang Tidak Dinyatakan Dalam Jadual Pelupusan Rekod)

Borang Arkib 10/08 Borang Permohonan Bagi Pelupusan Rekod Elektronik (Yang Tidak Dinyatakan Dalam Jadual Pelupusan Rekod)

Borang Arkib 11/08 Borang Permohonan Bagi Pemindahan Rekod Awam

Borang Arkib 12/08 Penentusahan Pemusnahan Rekod Awam

Borang Arkib 13/08 Penentusahan Pemusnahan Rekod Kewangan dan Perakaunan

Jadual Pelupusan Rekod Urusan Am 100, 200, 300 & 500

Jadual Pelupusan Rekod Kewangan Dan Perakaunan


Borang Aduan Kerosakan Bangunan Sultan Idris Shah

BORANG ELAUN LEBIH MASA

BORANG TUNTUTAN PERJALANAN

BORANG TEMPAHAN TIKET PENERBANGAN (WARAN UDARA) (BORG.WARAN-01)

BORANG KEW.PWR-02 (Tuntutan Panjar Wang Runcit)

BORANG KEW 4.0 (BORANG PERMOHONAN PELAKSANAAN PERSIDANGAN/ BENGKEL/ SEMINAR/ KURSUS/ MAJLIS RASMI/ UPACARA KERAIAN)

BORANG ARAHAN BERTUGAS LUAR PEJABAT (BORG.TNT-01)

BORANG KEW.RPK-3

BORANG PERMOHONAN KELULUSAN MELEBIHI SATU PERTIGA GAJI ATAU MELEBIHI 5 JAM (BORG.ELM-02)

BORANG PERMOHONAN TAMBANG GANTIAN MENAIKI KAPAL TERBANG (BORG.TNT-03)

BORANG SENARAI SEMAK BAGI TUNTUTAN ELAUN LEBIH MASA (BORG.SSK-ELM)

BORANG SENARAI SEMAK TUNTUTAN BAYARAN TNT (BORG.SSK-TNT)

BORANG TAMBANG GANTIAN BAGI JARAK PERJALANAN MELEBIHI 240 KILOMETER SEHALA (BORG.TNT-02)