Tatacara Penerimaan Hadiah Oleh Jabatan Kerajaan Mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3 Tahun 1998

Tatacara Penerimaan Hadiah oleh Jabatan Kerajaan mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3 Tahun 1998 Lampiran D dan E.

No

Keterangan

Jenis

Tindakan

1

SOP Permohonan Kelulusan Penerimaan Hadiah

PDF

Muat-turun