VISI

“Bertekad penuh komited kearah Halal Global”

MISI

“Menjadikan Bahagian yang memartabatkan Hal ehwal Pengurusan Halal yang berkualiti”

OBJEKTIF

“Memastikan Pensijilan Halal dapat dilaksanakan dengan teratur sejajar dengan peraturan skim-skim yang sedang berkuatkuasa pada masa ini”

Pengurusan Jawatankuasa Kecil Mengkaji Bahan Makanan Dan Penggunaan Orang-Orang Islam yang diurusetiakan oleh Bahagian Penyelidikan Dan Pembangunan Jabatan Agama Islam Selangor

Penubuhan Unit Halal dibawah Bahagian Penyelidikan Dan Pembangunan Jabatan Agama Islam Selangor

Pengisian Perjawatan Kontrak Pegawai Teknologi Makanan untuk memperkasakan  Unit Halal

Transformasi Unit Halal kepada isu serta tugasan baru menjelang transformasi pensijilan halal diseluruh negara. Antaranya perlaksanaan Akta Perihal Dagangan 2011

Program Pensijilan Halal Bersama antara JAKIM-MAIN/JAIN

Pengwujudan Bahagian Pengurusan Halal dan pengasingan secara rasmi dari Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan pada 1 Ogos 2015

Fungsi Utama

Mengurus Hal ehwal Pengurusan Halal dalam Negeri Selangor

Mengurus proses pengeluaran dan pematuhan kelulusan Pensijilan dan Pengesahan Halal

Mengurus Program Latihan dan Pembangunan untuk kakitangan dan pelanggan bahagian Pengurusan Halal

Mengurus proses pengeluaran dan pemantauan pemegang kad tauliah sembelihan

Mengurus pengauditan dan pemantauan Pensijilan Halal

Melaksanakan kursus penyembelihan