Bil

Keterangan

Manual Pengguna

Senarai Semak

Borang

Infografik

1

Permohonan Kebenaran Berkahwin Online

Muat Turun

-

Muat Turun

Muat Turun

2

Permohonan Pendaftaran Perkahwinan Luar Negeri Dan Pendaftaran Sukarela

Muat Turun

Muat Turun

Muat Turun

Muat Turun

3

Permohonan Pendaftaran Bagi Perkahwinan Berlawanan Enakmen

Muat Turun

Muat Turun

Muat Turun

Muat Turun

4

Permohonan / Pengesahan / Pendaftaran Rujuk

Muat Turun

Muat Turun

Muat Turun

Muat Turun

5

Permohonan Pendaftaran Perceraian / Pembatalan Perkahwinan

Muat Turun

Muat Turun

Muat Turun

Muat Turun

6

Permohonan Salinan Catatan Dalam Daftar Perkahwinan dan Indeks Perkahwinan

Muat Turun

Muat Turun

Muat Turun

Muat Turun

7

Permohonan Pemeriksanaan Dalam Daftar Dan Indeks Perkahwinan / Perceraian /
Pembatalan Perkahwinan / Rujuk

Muat Turun

Muat Turun

Muat Turun

Muat Turun

8

Permohonan Pindaan Dalam Daftar dan Indeks Perkahwinan Perceraian Rujuk

-

Muat Turun

-

Muat Turun