SENARAI SURAT ARAHAN JABATAN DAN PEKELILING PERKHIDMATAN

Bil

Keterangan

Tindakan

1

SURAT EDARAN DAN GARIS PANDUAN PEROLEHAN PERKHIDMATAN PERSONEL MySTEP DI BAWAH INISIATIF MALAYSIA SHORT-TERM EMPLOYMENT PROGRAMME TAHUN 2023

Muat Turun

2

ARAHAN PENGARAH JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR, PEKELILING PENTADBIRAN BILANGAN 1 TAHUN 2023 - LARANGAN PENGGUNAAN PEMADAM CECAIR (LIQUID PAPER)

Muat Turun

3

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PELANTIKAN SEMULA KONTRAK

Muat Turun

4

SOALAN LAZIM BAGI PERJAWATAN KONTRAK

Muat Turun

5

SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BIL 2 TAHUN 2016

Muat Turun

6

PEKELILING PERKHIDMATAN BIL.2 2008 (DASAR DAN PROSUDER PERLANTIKAN KONTRAK)

Muat Turun

7

ARAHAN TETAP PENGARAH JAIS : PEKELILING PENTADBIRAN BIL 2 TAHUN 2021 (TUNTUTAN ALAUN LEBIH MASA)

Muat Turun

8

ARAHAN TETAP PENGARAH : PEKELILING PENTADBIRAN BIL 4 TAHUN 2020 (KELULUSAN BERBELANJA PEGAWAI PENGAWAL)

Muat Turun

9

ARAHAN TETAP PENGARAH : PEKELILING PENTADBIRAN BIL 3 TAHUN 2020 (TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN)

Muat Turun

10

ARAHAN TETAP PENGARAH BIL 1 TAHUN 2020 : GARIS PANDUAN MENGHADIRI PROGRAM LATIHAN JABATAN

Muat Turun

11

ARAHAN TETAP PENGARAH JAIS : PEKELILING PENTADBIRAN BILANGAN 6 TAHUN 2020 (TUNTUTAN PANJAR WANG RUNCIT)

Muat Turun

12

ARAHAN TETAP PENGARAH, PEKELILING MENGENAI KEBENARAN UNTUK MENINGGALKAN PEJABAT DALAM WAKTU BEKERJA DI BAWAH PERINTAH AM 5 BAB G - MEMATUHI WAKTU BEKERJA

Muat Turun

13

GARIS PANDUAN WAKTU BEKERJA FLEKSI

Muat Turun

14

ARAHAN TETAP PENGARAH, BIL 1 TAHUN 2016 (KE ARAH PENJIMATAN KERTAS)

Muat Turun

15

ARAHAN TETAP PENGARAH, BIL 3 TAHUN 2012 (PERATURAN MENGENAI TEMPOH EDARAN MINIT MESYUARAT)

Muat Turun

16

ARAHAN TETAP PENGARAH, BIL 2 TAHUN 2012 (PEMAKAIAN BAJU KEBANGSAAN PADA HARI JUMAAT)

Muat Turun