YANG AMAT BERHORMAT DATO’ SERI AMIRUDIN BIN SHARI

AHLI DEWAN NEGERI : N16 SUNGAI TUA

YANG AMAT BERHORMAT DATO’ MENTERI BESAR SELANGOR

PORTFOLIO : PENGERUSI JAWATANKUASA TETAP PEMBANGUNAN TANAH & SUMBER ALAM, KEWANGAN & TINDAKAN EKONOMI, PEMODENAN PENTADBIRAN & DIGITALISASI KERAJAAN, KOMUNIKASI STRATEGIK, PENDIDIKAN & PEMBANGUNAN MODAL INSAN

Alamat Pejabat Rasmi:
Pejabat Dato’ Menteri Besar Selangor,
Tingkat 21, Bangunan SSAAS,
40503 Shah Alam, Selangor
Tel : 03-55447440
Fax : 03-55190032
E-mel : amirudinshari[at]selangor.gov.my

Kediaman Rasmi:
Kediaman Rasmi Dato’ Menteri Besar Selangor,
Jalan Permata 7/1, Seksyen 7,
40000 Shah Alam, Selangor

 

YANG BERHORMAT DATO’ HAJI HARIS BIN KASIM

SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR 

Alamat Pejabat:
Pejabat YB Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor,
Tingkat 19, Bangunan SSAAS,
40503 Shah Alam, Selangor
Tel : 03-55447042
Fax : 03-55103062
E-mel : haris[at]selangor.gov.my

Kediaman Rasmi:
Kediaman Rasmi Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor,
Seri Indera, Seksyen 7,
40000 Shah Alam, Selangor

YANG BERHORMAT DATO’ SALIM BIN SOIB @ HAMID

PENASIHAT UNDANG-UNDANG NEGERI SELANGOR 

Alamat Pejabat:
Kamar Penasihat Undang-Undang Negeri Selangor,
Tingkat 4, Bangunan SSAAS,
40503 Shah Alam, Selangor
Tel : 03-55447190
Fax : 03-55101775
E-mel : salim[at]selangor.gov.my

YANG BERHORMAT DR. AHMAD FADZLI BIN AHMAD TAJUDDIN

Jawatan :
PEGAWAI KEWANGAN NEGERI SELANGOR 

Alamat Pejabat:
Pejabat Perbendaharaan Negeri Selangor, Tingkat 12, Bangunan SSAAS, 40503 Shah Alam, Selangor
Nombor Telefon : 03-55447080 / 7201
Nombor Faks : 03-55106255

YANG BERHORMAT TUAN NG SZE HAN

AHLI DEWAN NEGERI : N30 KINRARA

EXCO PELABURAN, PERDAGANGAN & MOBILITI

PORTFOLIO : PENGERUSI JAWATANKUASA TETAP PELABURAN & PERDAGANGAN, PEMBANGUNAN IKS & WILAYAH EKONOMI BAHARU, MOBILITI SELANGOR

PENGERUSI BERSAMA
JAWATANKUASA KHAS AGAMA BUDDHA, KRISTIAN, HINDU, SIKH DAN TAO NEGERI SELANGOR (LIMAS)

Alamat Pejabat:
Pejabat Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor,
Tingkat 15, Bangunan SSAAS,
40503 Shah Alam, Selangor
Tel : 03-55447131
Fax : 03-55194736
E-mel : ngszehan[at]selangor.gov.my
E-mel : ngszehan.selangor[at]gmail.com

YANG BERHORMAT TUAN IR IZHAM BIN HASHIM

AHLI DEWAN NEGERI : N21 PANDAN INDAH

EXCO INFRASTRUKTUR & PERTANIAN

PORTFOLIO : PENGERUSI JAWATANKUASA TETAP KEMAJUAN INFRASTRUKTUR, PEMODENAN PERTANIAN & PERLADANGAN, KETERJAMINAN MAKANAN & INDUSTRI ASAS TANI

Alamat Pejabat:
Pejabat Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor,
Tingkat 2, Bangunan SSAAS,
40503 Shah Alam, Selangor
Tel : 03-55447104
Fax : 03-55105829
E-mel : infratani[at]gmail.com

 

YANG BERHORMAT TUAN BORHAN BIN AMAN SHAH

AHLI DEWAN NEGERI : N54 TANJONG SEPAT

EXCO PERUMAHAN & KEBUDAYAAN
 

PORTFOLIO : PENGERUSI JAWATANKUASA TETAP PERUMAHAN & PEMBANGUNAN BANDAR LESTARI, KEBUDAYAAN, ADAT ISTIADAT MELAYU & WARISAN

Alamat Pejabat:
Pejabat Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor,
Tingkat 2, Bangunan SSAAS,
40503 Shah Alam, Selangor
Tel : 03-55212570 
Fax : 03-55212520 
E-mel : borhan[at]selangor.gov.my

YANG BERHORMAT TUAN NG SUEE LIM

AHLI DEWAN NEGERI : N04 SEKINCHAN

EXCO KERAJAAN TEMPATAN & PELANCONGAN
 
PORTFOLIO : PENGERUSI JAWATANKUASA TETAP 
PEMBANGUNAN KERAJAAN TEMPATAN, PELANCONGAN, PEMBANGUNAN KAMPUNG BARU
 
PENGERUSI BERSAMA
JAWATANKUASA KHAS AGAMA BUDDHA, KRISTIAN, HINDU, SIKH DAN TAO NEGERI SELANGOR (LIMAS)

Alamat Pejabat :
Pejabat Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor,
Tingkat 3, Bangunan SSAAS,
40503 Shah Alam, Selangor
Tel : 03-55212475
Fax : 03-55193337
E-mel : ngsueelim[at]selangor.gov.my

YANG BERHORMAT DATUK RIZAM BIN ISMAIL

AHLI DEWAN NEGERI : N01 SUNGAI AIR TAWAR

EXCO KEMAJUAN DESA, PERPADUAN & PENGGUNA

PORTFOLIO : PENGERUSI JAWATANKUASA TETAP KEMAJUAN DESA & LUAR BANDAR, KEMAMPANAN KAMPUNG TRADISI, PERPADUAN NASIONAL, HAL EHWAL PENGGUNA & KOPERASI

Alamat Pejabat :
Pejabat Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor,
Tingkat 2, Bangunan SSAAS,
40503 Shah Alam, Selangor
Tel : 03-55447760
Fax : 03-55193328
E-mel : excodesaperpaduan.sel[at]gmail.com

YANG BERHORMAT TUAN MOHD NAJWAN BIN HALIMI

AHLI DEWAN NEGERI : N40 KOTA ANGGERIK

EXCO BELIA, SUKAN & KEUSAHAWANAN

PORTFOLIO : PENGERUSI JAWATANKUASA TETAP PEMBANGUNAN BELIA & KEMAJUAN SUKAN, PEMBERDAYAAN USAHAWAN & EKONOMI KREATIF, PENGURUSAN BENCANA

Alamat Pejabat :
Pejabat Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor,
Tingkat 5, Bangunan SSAAS,
40503 Shah Alam, Selangor
Tel : 03-55447625
Fax : 03-55193324
E-mel : exco[at]najwanhalimi.com / najwan[at]selangor.gov.my

Alamat DUN:
Pusat Khidmat Masyarakat DUN Kota Anggerik, 
G-08 Blok 2, TTDI Adina, Jalan Judo 13/45, Seksyen 13,
40100 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan

YANG BERHORMAT PUAN JAMALIAH BINTI JAMALUDDIN

AHLI DEWAN NEGERI : N36 BANDAR UTAMA

EXCO KESIHATAN AWAM & ALAM SEKITAR

PORTFOLIO : PENGERUSI JAWATANKUASA TETAP KESIHATAN AWAM, ALAM SEKITAR, PERUBAHAN IKLIM & TEKNOLOGI HIJAU

Alamat Pejabat :
Pejabat Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor,
Tingkat 2, Bangunan SSAAS,
40503 Shah Alam, Selangor
Tel : 03-55447623
Fax : 03-55212339
E-mel : jamaliah.selangor[at]gmail.com

YANG BERHORMAT TUAN PAPPARAIDU A/L VERAMAN

AHLI DEWAN NEGERI : N52 BANTNG

EXCO SUMBER MANUSIA & PEMBASMIAN KEMISKINAN
 
PORTFOLIO : PENGERUSI JAWATANKUASA TETAP SUMBER MANUSIA, PEMBASMIAN KEMISKINAN, HAL EHWAL ORANG ASAL & MINORITI
 
PENGERUSI BERSAMA
JAWATANKUASA KHAS AGAMA BUDDHA, KRISTIAN, HINDU, SIKH DAN TAO NEGERI SELANGOR (LIMAS)

Alamat Pejabat : 
Pejabat Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor,
Tingkat 5, Bangunan SSAAS,
40503 Shah Alam, Selangor
Tel : 03-55447305
Fax : 03-55106678
E-mel : excoofficepapparaidu[at]gmail.com

Y.B. TUAN DR. MOHAMMAD FAHMI BIN NGAH

AHLI DEWAN NEGERI : N32 SERI SETIA

EXCO AGAMA ISLAM & PEMBUDAYAAN INOVASI 

PORTFOLIO : PENGERUSI JAWATANKUASA TETAP HAL EHWAL AGAMA ISLAM, INDUSTRI HALAL, PEMBUDAYAAN SAINS, TEKNOLOGI & INOVASI (STI), INFRASTRUKTUR DIGITAL

Alamat Pejabat:
Pejabat Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor,
Tingkat 14, Bangunan SSAAS,
40503 Shah Alam, Selangor
Tel : 03-55447173
Fax : 03-55193335
E-mel : excodigitalselangor[at]gmail.com

Y.B. PUAN ANFAAL BINTI SAARI

AHLI DEWAN NEGERI : N15 TAMAN TEMPLER

EXCO PEMBANGUNAN WANITA & KEBAJIKAN MASYARAKAT 

PORTFOLIO : PENGERUSI JAWATANKUASA TETAP PEMBERDAYAAN WANITA & KELUARGA, KEBAJIKAN MASYARAKAT & EKONOMI PENJAGAAN (CARE ECONOMY)

Alamat Pejabat:
Pejabat Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor, Tingkat 15, Bangunan SSAAS,
40503 Shah Alam, Selangor
Tel : 03-55447150
Fax : 03-55193329
E-mel : wanitakebajikan.selangor[at]gmail.com