Bil.

Daerah

MUAT TURUN

1

Petaling

2

Sepang

3

Hulu Selangor

4

Kuala Langat

5

Sabak Bernam

6

Kuala Selangor

7

Gombak

8

Hulu Langat

9

Klang