Pelan Strategik merupakan rujukan utama dan panduan kepada setiap bahagian dalam merancang strategi dan inisiatif secara sistematik dan bersepadu.

 PELAN STRATEGIK JAIS 2020-2024

Pelan Strategik ini merupakan usaha yang menyeluruh dalam mempersatu, memperhalusi dan mengagendakan urusan hal ehwal pentadbiran Islam di Negeri Selangor agar berjalan lancar, sempurna dan tersusun.

No

Aktiviti

Muat Turun

1

Pelan Strategik Jabatan

Maklumat Lanjut

No

Keterangan

Jenis

Saiz

Tindakan

1

Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Pelan Strategik 2020-2024 Bil.1/2022

PDF

1.67 MB

Lihat

Muat-turun