AKTIVITI KUALITI

Pengurusan kualiti adalah suatu aspek pengurusan yang bertujuan untuk mencapai, mengekalkan dan menambahbaik kualiti produk atau perkhidmatan.

MS ISO

Standard bertulis yang menetap dan menerangkan keperluan asas yang perlu ada dalam Sistem Pengurusan Kualiti bagi memastikan produk/perkhidmatan yang diberikan oleh sesebuah organisasi dapat memenuhi kehendak pelanggan

No

Keterangan

Tindakan

1

PANDUAN MS ISO 9001:2015

Lihat

Muat-turun

2

AKTIVITI: LAWATAN KERJA MS ISO 9001:2015 JAIM KE JAIS 9 JULAI 2020

Lihat

Muat-turun

myPortfolio

Dokumen rujukan rasmi yang mengandungi maklumat-maklumat penting berkaitan organisasi serta penjelasan mengenai deskripsi tugas, fungsi, aktiviti, prosedur dan proses kerja yang boleh dijadikan panduan dalam menjalankan tugas bagi sesuatu jawatan.

No

Aktiviti

Muat Turun

1

myPortfolio

Panduan myPortfolio

EKSA

EKSA adalah singkatan kepada Ekosistem Kondusif Sektor Awam dan merupakan penjenamaan semula bagi pelaksanaan amalan 5S Sektor Awam bagi tujuan meningkatkan budaya kecemerlangan organisasi yang berimej korporat serta melahirkan idea yang kreatif dan berinovasi. 

No

Aktiviti

Muat Turun

1

EKSA

EKSA JAIS

Pengurusan fail

Pengendalian fail adalah suatu kaedah pengurusan yang perlu dilakukan dengan betul oleh setiap pegawai dan kakitangan di jabatan untuk menyumbang ke arah mempertingkatkan kualiti pengurusan pentadbiran jabatan yang lebih padu terhadap seluruh proses pendokumentasian, pengurusan maklumat, dokumen, rekod dan pengendalian fail rasmi kerajaan.

No

Aktiviti

Muat Turun

1

Pengurusan Fail

PANDUAN PENGURUSAN
REKOD & FAIL

No

Keterangan

Jenis

Saiz

Tindakan

1

NOTIS PROGRAM AUDIT DALAM JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR 2022

PDF

Lihat

Muat-turun

2

SIJIL SIRIM 2022

PDF

Lihat

Muat-turun

3

LAPORAN: BENGKEL SHARIAH 2022

PDF

Lihat

Muat-turun

4

LAPORAN: BENGKEL ABMS 2022

PDF

Lihat

Muat-turun

5

LAPORAN: BENGKEL EOMS 2022

PDF

Lihat

Muat-turun

6

LAPORAN: BENGKEL QMS 2022

PDF

Lihat

Muat-turun

7

AKTIVITI : KURSUS PENINGKATAN JURUAUDIT(ILDAS)

PDF

Lihat

Muat-turun

8

DASAR KUALITI

PDF

Lihat

Muat-turun

9

AKTIVITI : BENGKEL DOKUMENTASI EOMS 2100:2018

PDF

Lihat

Muat-turun

10

AKTIVITI : BENGKEL DOKUMENTASI QMS SHARIAH 1900:2014

PDF

Lihat

Muat-turun

11

AKTIVITI : BENGKEL DOKUMENTASI QMS 9001:2015

PDF

Lihat

Muat-turun

12

AKTIVITI : BENGKEL DOKUMENTASI ABMS:37001

PDF

Lihat

Muat-turun

13

AKTIVITI : Mesyuarat Penyelarasan Penutupan Laporan Ketakuran (NCR) Audit Sirim "Stage Two"

PDF

Lihat

Muat-turun

14

AKTIVITI : AUDIT SIRIM STAGE TWO JAIS

PDF

Lihat

Muat-turun

15

AKTIVITI : KURSUS JURUAUDIT DALAM 16-18 MAC 2022

PDF

Lihat

Muat-turun

16

AKTIVITI: KURSUS PENINGKATAN JURUAUDIT DALAM 27-29 JULAI 2020

PDF

Lihat

Muat-turun

Untuk membuka fail PDF, anda memerlukan Adobe Reader yang boleh dimuat-turun di http://get.adobe.com/reader

Pelan Strategik Jabatan

Aktiviti Kualiti

Aktiviti Inovasi