Aktiviti Inovasi

Inovasi merupakan hasil cetusan idea-idea yang kreatif dan inovatif dalam beberapa aspek kerja yang dapat meningkatkan kualiti dan produktiviti kepada organisasi.

Inovasi

Inovasi menjurus kepada usaha dan kaedah mencari jalan untuk menghasilkan produk atau perkhidmatan yang lebih baik, sama ada melalui pengubahsuaian atau penambahbaikan.

No

Keterangan

Jenis

Saiz

Tindakan

1

JAWATANKUASA PEMANDU INOVASI

PDF

Lihat

Muat-turun

2

PANDUAN INOVASI

PDF

Lihat

Muat-turun

3

BORANG PENYERTAAN INOVASI PERKHIDMATAN AWAM PERINGKAT JAIS - LAMPIRAN A

PDF

Lihat

Muat-turun

4

CARTA ALIR INOVASI JAIS

PDF

Lihat

Muat-turun

5

GARIS PANDUAN ANUGERAH INOVASI

PDF

Lihat

Muat-turun

6

GARIS PANDUAN PERSEMBAHAN INOVASI - LAMPIRAN B

PDF

Lihat

Muat-turun

7

PENYELARAS INOVASI JAIS

PDF

Lihat

Muat-turun

Untuk membuka fail PDF, anda memerlukan Adobe Reader yang boleh dimuat-turun di http://get.adobe.com/reader

Pelan Strategik Jabatan

Aktiviti Kualiti

Aktiviti Inovasi