JURNAL AL-UMMAH

No

Keterangan

Tindakan

1

Garis Panduan Penulisan Artikel Bagi Jurnal Al-Ummah JAIS

Maklumat lanjut

ARTIKEL JURNAL AL-UMMAH BIL.3 (2021M/1443H)

No

Keterangan

Penulis

Tindakan

1

PONDOK SEBAGAI BENTENG AKIDAH AHLI SUNNAH WAL JAMAAH

Mohd Haidhar Kamarzaman, Mohd Asyran Safwan Kamaruzaman, Mohd Sobri Ellias

Artikel penuh

2

PENYALAHGUNAAN NAMA ALLAH DALAM MISIONARI KRISTIANISASI

Wan Adli Wan Ramli

Artikel penuh

3

KONSEP ROH DAN ROH SUCI DALAM ISLAM

Ahmad Muti’a Qabbani Ahmad Tarmizi, Khadijah Mohd Khambali @ Hambali

Artikel penuh

4

PENGHUJAHAN HADITH DAIF MENURUT PERSPEKTIF ULAMA FIQH DAN ULAMA HADITH

Mohd Farhan Md Ariffin, Ibrahim Adham Mohd Rokhibi, Syed Mohd Jeffri Syed Jaafar, Mohd Izzat Mohd Abd Shukur

Artikel penuh

5

PERSONALITI AHLI HADITH DAN KEPERLUANNYA DALAM PSIKOLOGI MODEN

Khairul Nizam Zainal Badri

Artikel penuh

6

ISTIHSAN DAN APLIKASINYA DALAM FATWA MENGGALI SEMULA KUBUR ORANG ISLAM

Mohd Hafiz Jamaludin, Mohd Zaidi Daud, Mohd Norhusairi Mat Hussin

Artikel penuh

7

PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

Asmawati Suhid, Noreha Che Abah

Artikel penuh

8

KOMPONEN DALAM MODEL PEMULIHAN HOLISTIK TERHADAP LESBIAN, GAY, BISEKSUAL DAN TRANSGENDER (LGBT) DI MALAYSIA

Noor Hafizah Mohd Haridi, Ahmad Munawar Ismail, Nasrudin Subhi, Hayati Hussin

Artikel penuh

ARTIKEL JURNAL AL-UMMAH BIL.2 (2020M/1442H)

No

Keterangan

Penulis

Tindakan

1

TEMA UTAMA PEMIKIRAN MUSLIM LIBERAL

Siti Wahidah Mustapa, Muhd Najib Abdul Kadir

Artikel penuh

2

SEJARAH TAREKAT NAQSHABANDIYAH KHALIDIYAH DI BABUSSALAM, TANJUNG PURA, LANGKAT DAN AJARAN-AJARAN DASARNYA

Zikmal Fuad

Artikel penuh

3

CABARAN PSEUDO-SALAFI TERHADAP AMALAN MASYARAKAT ISLAM

Ibrahim Adham Mohd Rokhibi, Mohd Farhan Md Ariffin, Syed Mohd Jeffri Syed Jaafar

Artikel penuh

4

ANALISIS PERAYAAN THAI PONGAL MENURUT PERSPEKTIF PEMIKIRAN ISLAM

Khadijah Mohd Khambali @ Hambali

Artikel penuh

5

HUKUMAN BAGI PEMANDU MABUK DI MALAYSIA : ANALISIS MENURUT PERSPEKTIF PERUNDANGAN ISLAM

Shahidra Abdul Khalil

Artikel penuh

6

PERANAN GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS PERUBAHAN DAN PELAKSANA KSSR DI SEKOLAH : SENARIO DI SRA INTEGRASI (SRAI) NEGERI SELANGOR

Mahani Md Hashim, Azman Mohd Lana

Artikel penuh

7

PENGGUNAAN STRATEGI METAKOGNITIF DALAM PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA TEKS KARANGAN BAHASA MELAYU MURID SEKOLAH RENDAH AGAMA INTEGRASI PEKAN BERANANG

Ruzanita Sarman, Azhar Md Sabil, Shamsudin Othman, Rozita Radhiah Said

Artikel penuh

8

KEBERKESANAN APLIKASI GOOGLE PLUS TERHADAP PENCAPAIAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU DI SEKOLAH SRAI

Musrifah Sarjoni, Fadzilah Abd Rahman, Azhar Md Sabil, Mas Nida Md Khambari

Artikel penuh

ARTIKEL JURNAL AL-UMMAH BIL.1 (2019M/1441H)

No

Keterangan

Penulis

Tindakan

1

BIDASAN TERHADAP PENOLAKAN ASHA‘IRAHSEBAGAI AHL AL-SUNNAH WA AL-JAMA‘AH

Mohd Fauzi Hamat, Che Zarrina Sa’ari, Khadijah Mohd Khambali@Hambali, Syed Mohammad Hilmi Syed Abdul Rahman, Wan Adli Wan Ramli, Azmil Zainal Abidin, Luqman Abdullah, Mohd Khairul Naim Che Nordin, Faizuri Abd Latif, Mohd. Khafidz Soroni, Muhammad Rashidi Wahab

Artikel penuh

2

KRITIKAN LIBERALISME TERHADAP INSTITUSI ISLAM DALAM WACANA NEGARA SEKULAR- SATU PENELITIAN AWAL

Muhammad Rashidi Wahab, Wan Adli Wan Ramli, Wan Mohd Azam Mohd Amin, Mohd Faizul Azmi, Wan Haslan Khairuddin, Muhammad Khairi Mahyuddin, Redwan Yasin, Nur Ayuni Mohd Isa

Artikel penuh

3

PERSPEKTIF ULAMA DALAM MEMAHAMI KONSEP BID`AH - SUATU TINJAUAN

Syed Mohd Jeffri Syed Jaafar, Saadan Man, Amram Dingdorrormaeng, Mohd Anuar Ramli & Norhidayah Fauzi

Artikel penuh

4

KESAN ALIRAN EPISTEMOLOGI BARAT MODEN TERHADAP UMAT ISLAM

Dr. Ismail Mamat(UIAM)

Artikel penuh

5

KEPERLUAN DAN KEPENTINGAN PELAKSANAAN SKIM PENSIJILAN HALAL BAGI PERANTI PERUBATAN DI MALAYSIA

Johari Ab Latiff (JAKIM)

Artikel penuh

6

ANALISIS PERKAHWINAN DAN PERCERAIAN DI SELANGOR 2011-2016

Siti Khadijah Abd. Wahid(JAIS)

Artikel penuh

7

HUKUM PENETAPAN HARGA (TAS`IR) DALAM PERBANDINGAN MAZHAB SEBAGAI ASAS KEPADA HUKUM TAMBATAN MATA WANG DALAM ISLAM

Ahmad Zaky Md Ali @ Tahir Mohamad Sabri Harun Rosli Mokhtar

Artikel penuh