PENGUMUMAN

TATACARA PELAKSANAAN MAJLIS AKAD NIKAH DI NEGERI SELANGOR SEPANJANG 18 MAC 2020 SEHINGGA 17APRIL 2020

17 March 2020
Dipaparkan sepanjang masa
TATACARA PELAKSANAAN MAJLIS AKAD NIKAH DI NEGERI SELANGOR SEPANJANG 18 MAC 2020 SEHINGGA 17APRIL 2020

PELAWAAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR BAGI MEMASUKI KERJA-KERJA BAIK PULIH JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR (JAIS)

28 January 2020
Dipaparkan sepanjang masa
Pelawaan Pendaftaran Kontraktor Bagi Memasuki Kerja-Kerja Baik Pulih Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS)

PENTADBIR CUTI HRMIS

04 November 2019
Dipaparkan sepanjang masa
Untuk makluman kepada semua Pentadbir Cuti HRMIS yang dilantik Di Bahagian / Unit / PAID Daerah, pastikan maklumat cuti pegawai / kakitangan di kawal selia dengan baik dan elakkan lebihan cuti di ambil pegawai / kakitangan di tempat masing-masing.

PENGEMASKINIAN MAKLUMAT DATA PERIBADI DALAM HRMIS

04 November 2019
Dipaparkan sepanjang masa
Untuk makluman kepada semua kakitangan Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) di mohon untuk membuat pengemaskinian maklumat data peribadi yang terkini di dalam Sistem HRMIS.

PERATURAN MENGENAI KEBENARAN UNTUK MENINGGALKAN PEJABAT DALAM WAKTU BEKERJA DI BAWAH PERINTAH AM 5 BAB G - MEMATUHI WAKTU BEKERJA

04 November 2019
Dipaparkan sepanjang masa
Untuk makluman kepada semua kakitangan Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS), Peraturan Mengenai Kebenaran Untuk Meninggalkan Pejabat Dalam Waktu Bekerja Di Bawah Perintah Am 5 Bab G - Mematuhi Waktu Bekerja

PEMAKLUMAN PEMBAHARUAN KATALOG BARANG STOR UTAMA JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR

21 August 2019
Dipaparkan sepanjang masa
Untuk makluman semua kakitangan Jabatan Agama Islam Selangor, Unit Pengurusan Aset, Stor dan Rekod telah memperbaharui katalog bagi Stor Utama Jabatan Agama Islam Selangor