JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR

Selasa, 30 May 2023 | 10 Zulkaedah 1444H | 07:27:05 PM
  BAHAGIAN

BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM

Bahagian Pendidikan Islam merupakan pihak yang bertanggungjawab dalam mengurus pendidikan Islam di negeri Selangor seperti yang diperuntukkan kuasa oleh pihak Berkuasa Negeri dan Bahagian 10 Seksyen 120 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 serta Enakmen Pengawalan Sekolah-sekolah Islam 1988 (Enakmen No. 2/1988).

Bahagian ini dahulunya dikenali sebagai Pejabat Pelajaran Ugama Islam yang diketuai oleh Setiausaha Pelajaran pada awal kewujudan Jabatan Hal Elwal Islam Selangor (1945-1970), kemudian dinamakan Unit Pelajaran diketuai Penolong Pengarah (1970-1990) dan dijenamakan semula pada tahun 1990 dengan nama Bahagian Pendidikan dan Pelajaran diketuai oleh Timbalan Pengarah sehingga tahun 2001. Pada tahun 2001 bahagian ini dinamakan dengan nama Bahagian Pendidikan Islam dan selaras dengan penstrukturan JAIS, bahagian ini diketuai oleh Ketua Penolong Pengarah dari tahun 2007 hingga kini. Selepas merdeka , bahagian ini telah diketuai oleh enam orang ketua iaitu;

  • 1945 – YM Tengku Ibrahim Shah Al Haj
  • 1970 – Dato’ Haji Mahmad Mahtar bin Haji Mahmad Salleh
  • 1985 – Haji Paidi bin Keromo
  • 1990 – Dato’ Haji Mohd Adenan bin Isman
  • 2002 – Haji Sholehuddin bin Kayat
  • 2005 – Haji Sianid bin Mokim
  • 2006 – Haji Mohamad Amir bin Haji Danuri

Sumber : Seksyen Kualiti dan Penyelidikan BPI

 

Visi

Terbaik, Bertaraf Dunia dan Diredhai Allah S.W.T. 

Misi

Mengurus Hal Ehwal Pendidikan Islam Dengan Ikhlas, Amanah, Hikmah, Ukhuwwah dan Berkesan

Objektif

 

  • Memantapkan sistem pengurusan dan perkhidmatan Pendidikan Islam di Negeri Selangor
  • Memperkasa kurikulum Pendidikan Islam mengikut Sistem Pendidikan Integrasi Holistik untuk melahirkan modal insan bertaqwa
  • Memantau secara sistematik pelaksanaan pengurusan dan perkhidmatan Pendidikan Islam di Negeri Selangor

Direktori Kakitangan

Bahagian Pendidikan Islam

Bahagian Pendidikan Islam » Ketua Bahagian

No
Nama/Jawatan
Gred
Maklumat Perhubungan
1
Anas Bin Ayob
Ketua Penolong Pengarah
Gred DG54
 03-5514 3581
  
 anas[at]jais.gov.my
DG54
 03-5514 3581
 anas[at]jais.gov.my
2
Nadia Binti Sapiee
Pembantu Tadbir (P/O)
Gred N19
 3631
  
 nadia[at]jais.gov.my
N19
 3631
 nadia[at]jais.gov.my

Bahagian Pendidikan Islam » Sektor Pentadbiran

No
Nama/Jawatan
Gred
Maklumat Perhubungan
3
Abd Halim Bin Saljadi
Ketua Sektor
Gred DG48
 03- 5514 3653
  
 abd.halim[at]jais.gov.my
DG48
 03- 5514 3653
 abd.halim[at]jais.gov.my

Bahagian Pendidikan Islam » Sektor Pengurusan Pendidikan

No
Nama/Jawatan
Gred
Maklumat Perhubungan
4
Muhamad Asmadi Bin Mustakim
Ketua Sektor
Gred DG52
 03-5514 3634
  
 asmadi[at]jais.gov.my
DG52
 03-5514 3634
 asmadi[at]jais.gov.my

Bahagian Pendidikan Islam » Unit Pengurusan Sekolah

No
Nama/Jawatan
Gred
Maklumat Perhubungan
5
Dr Hj Azammuddin bin Zainuddin
Penolong Pengarah Kanan
Gred DG44
 3634
  
 azammuddin[at]jais.gov.my
DG44
 3634
 azammuddin[at]jais.gov.my

Bahagian Pendidikan Islam » Unit Pengurusan KAFA

No
Nama/Jawatan
Gred
Maklumat Perhubungan
6
Arjunah Binti Ismail
Penolong Pengarah Kanan
Gred DG44
 03-5514 3582
  
 arjunah[at]jais.gov.my
DG44
 03-5514 3582
 arjunah[at]jais.gov.my

Bahagian Pendidikan Islam » Unit Pendaftaran Sekolah Islam

No
Nama/Jawatan
Gred
Maklumat Perhubungan
7
Azman Bin Mohd Lana
Penolong Pengarah Kanan
Gred DG44
 03-5514 3630
  
 azmanmohdlana[at]jais.gov.my
DG44
 03-5514 3630
 azmanmohdlana[at]jais.gov.my

Bahagian Pendidikan Islam » Unit Perhubungan & Maklumat

No
Nama/Jawatan
Gred
Maklumat Perhubungan
8
Mohamad Shihabuddin Bin Nor Rodin
Penolong Pengarah
Gred DG41
 3635
  
 shihabuddin[at]jais.gov.my
DG41
 3635
 shihabuddin[at]jais.gov.my
9
Zullman bin Saiyuti
Penyelia Kanan
Gred DG38
 2035
DG38
 2035
10
Wan Fa'ezah Binti Mohamed Esa
Pembantu Tadbir (P/O)
Gred N19
 2035
  
 wanfaezah[at]jais.gov.my
N19
 2035
 wanfaezah[at]jais.gov.my

Bahagian Pendidikan Islam » Unit Pengajian Tinggi & Sepanjang Hayat

No
Nama/Jawatan
Gred
Maklumat Perhubungan
11
Muhammad Rodhi Bin Hamzah
Penolong Pengarah
Gred S41
 2035
  
 rodhi[at]jais.gov.my
S41
 2035
 rodhi[at]jais.gov.my
12
Ahmad Yusof Bin Md Zin
Pembantu Tadbir (P/O)
Gred N19
 2035
  
 ahmad_yusof[at]jais.gov.my
N19
 2035
 ahmad_yusof[at]jais.gov.my
13
Siti Haryani Binti Rohmat
Pembantu Tadbir (P/O)
Gred N19
 2035
  
 sitiharyani[at]jais.gov.my
N19
 2035
 sitiharyani[at]jais.gov.my

Bahagian Pendidikan Islam » Sektor Pengurusan Akademik

No
Nama/Jawatan
Gred
Maklumat Perhubungan
14
Solekhan Bin Roup
Ketua Sektor
Gred DG48
 3633
  
 solekhan[at]jais.gov.my
DG48
 3633
 solekhan[at]jais.gov.my

Bahagian Pendidikan Islam » Unit Kurikulum

No
Nama/Jawatan
Gred
Maklumat Perhubungan
15
Azlinah Binti Paiman
Penolong Pengarah Kanan
Gred DG44
 2054
  
 azlinah[at]jais.gov.my
DG44
 2054
 azlinah[at]jais.gov.my

Bahagian Pendidikan Islam » Unit Peperiksaan Dan Penilaian

No
Nama/Jawatan
Gred
Maklumat Perhubungan
16
Mohammad Farid bin Ahmad
Penolong Pengarah Kanan
Gred DG44
 3655
  
 m_farid[at]jais.gov.my
DG44
 3655
 m_farid[at]jais.gov.my
17
Muslihah Binti Hasan
Penolong Pengarah Kanan
Gred DG44
 3538
  
 muslihah[at]jais.gov.my
DG44
 3538
 muslihah[at]jais.gov.my
18
Zaiton Binti Ibrahim
Pembantu Tadbir (P/O)
Gred N19
 3656
  
 zaiton[at]jais.gov.my
N19
 3656
 zaiton[at]jais.gov.my

Bahagian Pendidikan Islam » Unit Pembangunan Kemanusiaan

No
Nama/Jawatan
Gred
Maklumat Perhubungan
19
Nor Hidayati Binti Halimi
Penolong Pengarah
Gred DG41
 3648
  
 hidayati[at]jais.gov.my
DG41
 3648
 hidayati[at]jais.gov.my
20
Dzulfahmi Bin Ramli
Penyelia Kanan (KOKU)
Gred DG34
 3520
  
 dzulfahmi[at]jais.gov.my
DG34
 3520
 dzulfahmi[at]jais.gov.my
21
Zamri Bin Sajari
Penyelia Kanan (HEM)
Gred DG32
 03-5514 3520
  
 zamri.sajari[at]jais.gov.my
DG32
 03-5514 3520
 zamri.sajari[at]jais.gov.my
22
Mahfuza Binti Mahmud
Pembantu Tadbir (P/O)
Gred N19
 03-5514 3576
  
 mahfuza[at]jais.gov.my
N19
 03-5514 3576
 mahfuza[at]jais.gov.my
23
Ahmad Rafi Bin Bashri
Penyelia KAFA
Gred S19
 03-5514 3520
  
 rafibashri[at]jais.gov.my
S19
 03-5514 3520
 rafibashri[at]jais.gov.my

Bahagian Pendidikan Islam » Sektor Pengurusan Naziran

No
Nama/Jawatan
Gred
Maklumat Perhubungan
24
Mohd Rafiee Bin Abdul Rahim
Ketua Sektor
Gred DG52
 3652
  
 rafiee[at]jais.gov.my
DG52
 3652
 rafiee[at]jais.gov.my

Bahagian Pendidikan Islam » Unit Pemantauan Sekolah Agama Negeri (SAN)

No
Nama/Jawatan
Gred
Maklumat Perhubungan
25
Khairiah Binti Mohamad
Penolong Pengarah Kanan
Gred DG44
 03-5514 3649
  
 khairiah[at]jais.gov.my
DG44
 03-5514 3649
 khairiah[at]jais.gov.my
26
Muhammad bin Sidek
Penolong Pengarah
Gred DG41
 2047
DG41
 2047
27
Salimah Binti Samuji
Penyelia Kanan
Gred DG38
 2038
  
 salimah.samuji[at]jais.gov.my
DG38
 2038
 salimah.samuji[at]jais.gov.my
28
Ahmad Asmadi Bin Mohamed Razalli
Penyelia KAFA
Gred S19
 2038
  
 ahmadasmadi[at]jais.gov.my
S19
 2038
 ahmadasmadi[at]jais.gov.my
29
Nurul Asiken binti Saidi
Pembantu Tadbir (P/O)
Gred N19
 2038
  
 nurulasiken[at]jais.gov.my
N19
 2038
 nurulasiken[at]jais.gov.my

Bahagian Pendidikan Islam » Unit Pemantauan Sekolah Islam Swasta (SIS)

No
Nama/Jawatan
Gred
Maklumat Perhubungan
30
Zainuddin Bin Yussak
Penolong Pengarah Kanan
Gred DG48
 3651
  
 zainuddin[at]jais.gov.my
DG48
 3651
 zainuddin[at]jais.gov.my
31
Nor Amalina binti Ab Wahab
Penolong Pengarah Kanan
Gred DG44
 2056
  
 amalinawahab[at]jais.gov.my
DG44
 2056
 amalinawahab[at]jais.gov.my
32
Kutni Bin Asmuin
Penolong Pengarah
Gred DG41
 03-5514 3632
  
 kutni[at]jais.gov.my
DG41
 03-5514 3632
 kutni[at]jais.gov.my
33
Kosong
Penolong Pengarah
34
Kosong
Pembantu Tadbir (P/O)
Gred N19
 2038
  
 [at]jais.gov.my
N19
 2038
 [at]jais.gov.my

Bahagian Pendidikan Islam » Ins. Murabbi Antarabangsa Negeri Selangor (IMANS)

No
Nama/Jawatan
Gred
Maklumat Perhubungan
35
Kosong
Pengurus
Gred DG44
 03-3381 1901
DG44
 03-3381 1901

Tarikh Akhir Kemaskini :: 22 Julai 2021 10:24 AM