VISI MISI DAN OBJEKTIF

 

VISI

TERBAIK, BERTARAF DUNIA DAN DIREDHAI ALLAH S.W.T

MISI

MELAHIRKAN UMMAH YANG BERIMAN DAN BERTAQWA MELALUI PENGURUSAN HAL EHWAL ISLAM SECARA HIKMAH, AMANAH DAN BERKESAN

MOTTO

"CEKAP, CEPAT & BERKUALITI"

OBJEKTIF

  • Memperkasakan keupayaan dan kapasiti organisasi bagi meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pentadbiran Islam.
  • Memperkasakan sistem pendidikan Islam bagi melahirkan modal insan yang soleh.
  • Memperkasakan agenda dakwah kontemporari secara holistik dan bersinergi ke arah pembentukan khaira ummah berpaksikan Al-Quran, as-Sunnah, Ijmak' Ulamak dan Qiyas.
  • Memantapkan pentadbiran undang-undang Islam ke arah mendaulatkan pelaksanaan syariat Islam.
  • Memperkukuhkan perpaduan ummah untuk meningkatkan kesejahteraan dan keharminian ummah ke arah pembentukan Baldatul Toyibatun Wa Rabbun Ghafur.
  • Memperkasakan teras agama Islam bagi mengukuhkan penghayatan Islam yang syumul.
  • Memperkasakan institusi keluarga bagi melahirkan ummah berkebajikan dan negeri sejahtera.
  • Memperkasakan pengurusan halal di Negeri Selangor yang lebih mesra industri, diyakini pengguna dan menonjolkan imej good governance.
  • Membangunkan pengetahuan dan keupayaan melalui latihan yang berprestasi tinggi bagi melahirkan penjawat awam yang berintegriti dan muttaqin untuk menjayakan dasar jabatan dan agenda negeri secara berkesan.

Tarikh Akhir Kemaskini :: 07 November 2018 05:10 PM