JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR

Ahad, 25 Oct 2020 | 8 Rabiulawal 1442H | 12:34:52 PM
  JABATAN

VISI MISI DAN OBJEKTIF

 

VISI

TERBAIK, BERTARAF DUNIA DAN DIREDHAI ALLAH S.W.T

MISI

MELAHIRKAN UMMAH YANG BERIMAN DAN BERTAQWA MELALUI PENGURUSAN HAL EHWAL ISLAM SECARA HIKMAH, AMANAH DAN BERKESAN

MOTTO

"CEKAP, CEPAT & BERKUALITI"

OBJEKTIF

  • Menyediakn prasarana institusi Islam dan sistem penyampaian perkhidmatan yang terbaik, cekap dan berkesan.
  • Memberikan pendidikan agama yang kukuh kepada umat Islam di Negeri Selangor.
  • Merancang, melaksana dan memantau program dakwah kepada semua lapisan masyarakat.
  • Merancang, melaksana dan memantau Program Pembangunan Keluarga Islam.
  • Menguatkuasakan Undang-undang Hal Ehwal Islam yang sedia ada dan terpakai.
  • Meneruskan keunggulan institusi masjid ke arah perpaduan dan pembangunan ummah.
  • Memperkukuhkan dan mempertahankan aqidah dan syariah ummah melalui penyelidikan, pemantauan dan penguatkuasaan.
  • Merancang dan melaksanakan latihan ke arah meningkatkan kualiti pengurusan Hal Ehwal Islam.
  • Memastikan sistem penyampaian Pengurusan Hal Ehwal Islam di peringkat daerah berjalan dengan cekap dan berkesan.

Tarikh Akhir Kemaskini :: 12 September 2019 08:50 AM