JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR

Khamis, 01 Oct 2020 | 13 Safar 1442H | 09:20:22 AM
  BAHAGIAN

BAHAGIAN DAKWAH

Fungsi-Fungsi Unit

1.    UNIT UKHWAH

 • Merancang aktiviti penyebaran kefahaman Islam kepada masyarakat Islam dan bukan Islam.
 • Merancang pertemuan dengan wakil NGO's untuk melaksanakan aktiviti dakwah secara bersama.
 • Menyusun kelas kefahaman Islam kepada kumpulan sasaran.
 • Menyusun forum/seminar/bengkel dan konvensyen.
 • Menganjurkan program ziarah ke rumah orang tua/hospital/rumah perlindungan /pusat serenti/penjara.
 • Mengadakan perbincangan dengan badan NGO'S dalam menangani isu sensitive mengenai Islam.
 • Mengadakan kerjasama dengan semua Jabatan Agama Islam Negeri dan Jabatan Mufti dalam mengendalikan sebarang isu yang mencetuskan polemik/isu semasa.
 • Merancang program yang berkaitan dengan penerbitan, penulisan dan pengumpulan sebaran maklumat am di media cetak dan internet.
 • Mengurus program dakwah berbentuk wawancara, siaraya dan temubual/ dialog dimedia elektronik.

2.    UNIT PENERANGAN &PENERBITAN

 • Merangka dan menyusun program-program peningkatan syiar Islam.
 • Menyusun program penerangan berasaskan isu semasa yang mencemarkan Islam.
 • Menyediakan bahan penerbitan berunsur Islam dan motivasi dalam bahasa utama seperti Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Bahasa Tamil dan Bahasa Mandarin.
 • Menerbitkan buletin dakwah dan majalah berkala untuk semua lapisan masyarakat.
 • Mengadakan usaha terjemahan buku/risalah ke dalam bahasa lain atau dari bahasa lain ke Bahasa Malaysia.
 • Mengadakan usaha sama penerbitan yang difikirkan sesuai.

3.   UNIT DAKWAH & TARBIAH

 • Merancang dan memantau Program Dakwah di Ibu Pejabat dan Daerah.
 • Menyusun program dakwah belia/ remaja/wanita dan orang kurang upaya.
 • Menyusun program dakwah khas untuk Pegawai/kakitangan.
 • Menyusun program dakwah untuk warga industri. 
 • Kursus Pengurusan Jenazah.
 • Menguruskan permohonan penceramah.
 • Menguruskan permohonan tauliah mengajar/berceramah di Selangor.
 • Menguruskan pengeluaran kad tauliah mengajar/berceramah.
 • Menguruskan kebenaran sokongan visa belajar/mengajar.

4.   UNIT PENTADBIRAN

 • Menerima dan merekod surat dari dalam dan luar.
 • Mengurus fail terbuka dan sulit.
 • Mengurus aduan pelanggan.
 • Mengurus rekod cuti pegawai/kakitangan.
 • Mengurus rekod harta modal/ inventori/peralatan pejabat dan pengedaran risalah.
 • Menyediakan peralatan siaraya bagi program keagamaan dan majlis-majlis rasmi kerajaan.
 • Menghantar laporan program Dakwah ke Unit ICT untuk disiar di laman web JAIS.
 • Menyediakan anggaran bajet tahunan bagi aktiviti semua unit.
 • Memantau peruntukan kewangan Bahagian Dakwah dan Daerah.
 • Menguruskan permohonan perolehan Bahagian.
 • Menguruskan permohonan tuntutan elaun mengajar Kelas Dewasa Al-Quran dan Isbat Hafaz Al-Quran.
 • Menjadi urus setia Mesyuarat Jabatan/urus setia program Bahagian Dakwah dan Jabatan.

Visi

" Beriltizam Menerajui Gerak Kerja Dakwah Terunggul Dalam Memartabatkan Islam & Melestarikan Ummah "

Misi

" Menjana Kredibiliti & Kecemerlangan Dakwah Secara Efektif, Energetik, Hikmah, Holistik & Profesional."

Objektif

 • Melaksanakan Tuntutan Dakwah Dengan Penuh Iltizam Kepada Masyarakat Melalui Pelbagai Methodologi.
 • Mempelbagaikan Pendekatan, Strategi & Kemahiran Berdakwah Di Kalangan Pendakwah.
 • Memantapkan & Memperkukuhkan Akidah, Syariah & Akhlak Umat Islam.
 • Melaksanakan Dakwah Kontemporari Yang Bersinergi Bersama Agensi Pelaksanaan Dakwah.

Tarikh Akhir Kemaskini :: 27 Oktober 2018 01:53 PM