JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR

Khamis, 01 Oct 2020 | 13 Safar 1442H | 09:47:50 AM
 

AHLI-AHLI MAJLIS MESYUARAT KERAJAAN NEGERI SELANGOR

Nama : Yang Amat Berhormat Dato' Seri  Amirudin bin Shari
Ahli Dewan Negeri : N16 Sungai Tua
Jawatan : Dato' Menteri Besar Selangor

Portfolio : Pengerusi Jawatankuasa Tetap Kewangan,
Pembangunan Tanah dan Pengurusan Sumber Alam,
Hal Ehwal Agama Islam, Pendidikan,
Komunikasi Strategik dan Majlis Tindakan Ekonomi Selangor (MTES)

Alamat Pejabat Rasmi:
Pejabat Menteri Besar Selangor,  
Tingkat 21, Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, 
40503 Shah Alam, Selangor

Tel : 03-5544 7013 / 7022 
Fax : 03-5519 0032
E-mel : amirudinshari[at]selangor.gov.my

Alamat Kediaman Rasmi:
Kediaman Rasmi Menteri Besar Selangor, Jalan Permata 7/1, Seksyen 7, 40000 Shah Alam, Selangor

Nama : Yang Berhormat Dato’ Mohd Amin bin Ahmad Ahya
Jawatan : Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor

Alamat Pejabat Rasmi:
Pejabat YB Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor,  
Tingkat 19, Bangunan SSAAS, 
40503 Shah Alam, Selangor

Tel : 03-5544 7042 / 03-5544 7000 
Talian Terus : 03-5514 2134
Fax : 03-5510 3062
E-mel : mohd_amin[at]selangor.gov.my

Alamat Kediaman Rasmi:
Kediaman Rasmi Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor, Seri Indera, Seksyen 7, 40000 Shah Alam

Nama : Yang Berhormat Dato' Masri Bin Mohd Daud
Jawatan : Penasihat Undang-Undang Negeri Selangor

Alamat Pejabat Rasmi:
Kamar Penasihat Undang-Undang Negeri Selangor,  
Tingkat 4, Bangunan SSAAS, 
40503 Shah Alam, Selangor

Tel : 03-5544 7190 / 91 / 03-5510 5151 
Fax : 03-5510 1775
E-mel : masri[at]selangor.gov.my

Nama : Yang Berhormat Dato' Nor Azmie bin Diron
Jawatan : Pegawai Kewangan Negeri Selangor

Alamat Pejabat Rasmi:
Pejabat Perbendaharaan Negeri Selangor,  
Tingkat 12, Bangunan SSAAS, 
40503 Shah Alam, Selangor

Tel : 03-5544 7080 / 7201 
Fax : 03-5510 6255
E-mel : norazmie[at]selangor.gov.my

Nama : Yang Berhormat Dato' Teng Chang Khim
Ahli Dewan Negeri : N45 Bandar Baru Klang

Portfolio : Pengerusi Jawatankuasa Tetap Pelaburan, Perindustrian dan Perdagangan,
Industri Kecil dan Sederhana (IKS)

Alamat Pejabat Rasmi:
Pejabat Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor,  
Tingkat 3, Bangunan SSAAS, 
40503 Shah Alam, Selangor

Tel : 03-5544 7311 
Fax : 03-5519 3337
E-mel : khim[at]selangor.gov.my

Nama : Yang Berhormat Puan Rodziah binti Ismail
Ahli Dewan Negeri : N41 Batu Tiga

Portfolio : Pengerusi Jawatankuasa Tetap Pembangunan Usahawan,
Pembangunan Luar Bandar, Desa dan Kampung Tradisi

Alamat Pejabat Rasmi:
Pejabat Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor,  
Tingkat 2, Bangunan SSAAS, 
40503 Shah Alam, Selangor

Tel : 03-5544 7105 / 7104 
Fax : 03-5510 5829
E-mel : rodziahismail[at]selangor.gov.my

Nama : Yang Berhormat Tuan Ganabatirau A/L Veraman
Ahli Dewan Negeri : N48 Kota Kemuning

Portfolio : Pengerusi Jawatankuasa Tetap Pemberdayaan dan Pembangunan Sosio Ekonomi dan Kerajaan Prihatin

Alamat Pejabat Rasmi:
Pejabat Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor,  
Tingkat 5, Bangunan SSAAS, 
40503 Shah Alam, Selangor

Tel : 03-5544 7306 
Fax : 03-5510 6678
E-mel : staffexco2014[at]gmail.com

Nama : Yang Berhormat Tuan Ir Izham bin Hashim
Ahli Dewan Negeri : N21 Pandan Indah

Portfolio : Pengerusi Jawatankuasa Tetap Infrastruktur dan Kemudahan Awam,
Pemodenan Pertanian dan Industri Asas Tani

Alamat Pejabat Rasmi:
Pejabat Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor,  
Tingkat 15, Bangunan SSAAS, 
40503 Shah Alam, Selangor

Tel : 03-5544 7150 
Fax : 03-5519 3329

Nama : Yang Berhormat Datuk Abdul Rashid bin Asari
Ahli Dewan Negeri : N44 Selat Klang

Portfolio : Pengerusi Jawatankuasa Tetap Kebudayaan dan Pelancongan,
Peradaban Melayu dan Warisan

Alamat Pejabat Rasmi:
Pejabat Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor,  
Tingkat 2, Bangunan SSAAS, 
40503 Shah Alam, Selangor

Nama : Yang Berhormat Tuan Mohd Khairuddin Bin Othman
Ahli Dewan Negeri : N38 Paya Jaras

Portfolio : Pengerusi Jawatankuasa Tetap Pembangunan Generasi
Muda & Sukan dan Pembangunan Modal Insan

Alamat Pejabat Rasmi:
Pejabat Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor,  
Tingkat 5, Bangunan SSAAS, 
40503 Shah Alam, Selangor
Tel : 03-5544 7624 / 7625  
Fax : 03-5519 3324

Nama : Yang Berhormat Tuan Ng Sze Han
Ahli Dewan Negeri : N30 Kinrara

Portfolio : Pengerusi Jawatankuasa Tetap Kerajaan Tempatan,
Pengangkutan Awam Dan Pembangunan Kampung Baru

Alamat Pejabat Rasmi:
Pejabat Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor,  
Tingkat 15, Bangunan SSAAS, 
40503 Shah Alam, Selangor
Tel : 03-5544 7131 / 7132  
Fax : 03-5519 4736
E-mel : ybngszehan[at]gmail.com

Nama : Yang Berhormat Puan Haniza binti Talha
Ahli Dewan Negeri : N20 Lembah Jaya

Portfolio : Pengerusi Jawatankuasa Tetap Perumahan dan Kehidupan Bandar

Alamat Pejabat Rasmi:
Pejabat Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor,  
Tingkat 14, Bangunan SSAAS, 
40503 Shah Alam, Selangor
Tel : 03-5544 7173  
Fax : 03-55193335
E-mel : hanizatalha[at]selangor.gov.my / hanizat1[at]gmail.com / adunlembahjayan20[at]gmail.com

Alamat Pusat Khidmat : Pusat Khidmat Rakyat Adun Lembah Jaya,
3A Jalan AWF2, Ampang Water Front, 68000 Ampang, Selangor  
Tel : 03-4285 4234

Nama : Yang Berhormat Dr Siti Mariah binti Mahmud
Ahli Dewan Negeri : N29 Seri Serdang

Portfolio : Pengerusi Jawatankuasa Tetap Kesihatan, Kebajikan, Pemberdayaan Wanita dan Keluarga

Alamat Pejabat Rasmi:
Pejabat Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor,  
Tingkat 2, Bangunan SSAAS, 
40503 Shah Alam, Selangor
Tel : 03-5544 7623  
Fax : 03-5521 2339
E-mel : mariah.selangor29[at]gmail.com

Alamat Pusat Khidmat : Pusat Khidmat Masyarakat DUN Sri Serdang\ No.68 Jalan PU 7/2,
Pusat Bandar Puchong Utama Taman Puchong Utama 47140 Puchong Selangor  
Tel : 03-8066 2924

Nama : Yang Berhormat Tuan Hee Loy Sian
Ahli Dewan Negeri : N25 Kajang

Portfolio : Pengerusi Jawatankuasa Tetap Alam Sekitar, Teknologi Hijau, Sains, Teknologi
Dan Inovasi (STI) dan Hal Ehwal Pengguna.

Alamat Pejabat Rasmi:
Pejabat Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor,  
Tingkat 2, Bangunan SSAAS, 
40503 Shah Alam, Selangor
Tel : 03-5544 7759  


Tarikh Akhir Kemaskini :: 19 Ogos 2020 07:31 AM