JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR

Selasa, 31 Jan 2023 | 9 Rejab 1444H | 02:45:50 AM
 

PERMOHONAN NIKAH, CERAI DAN RUJUK (NCR)

PERMOHONAN KEBENARAN BERKAHWIN ONLINE

 

 PERMOHONAN LAIN

Bil
Keterangan
Manual Pengguna
Senarai Semak
Borang
Infografik
1.
Permohonan Kebenaran Berkahwin Online -    - 
-
2.
Permohonan Pendaftaran Perkahwinan Luar Negeri Dan Pendaftaran Sukarela Muat Turun Muat Turun
3.
Permohonan Pendaftaran Bagi Perkahwinan Berlawanan Enakmen Muat Turun Muat Turun
4.
Permohonan / Pengesahan / Pendaftaran Rujuk Muat Turun Muat Turun
5.
Permohonan Pendaftaran Perceraian / Pembatalan Perkahwinan Muat Turun Muat Turun
6.
Permohonan Salinan Catatan Dalam Daftar Perkahwinan dan Indeks Perkahwinan Muat Turun Muat Turun
7.
Permohonan Pemeriksanaan Dalam Daftar Dan Indeks Perkahwinan / Perceraian /
Pembatalan Perkahwinan / Rujuk
Muat Turun Muat Turun
8.
Permohonan Pindaan Dalam Daftar dan Indeks Perkahwinan Perceraian Rujuk - Muat Turun
9.
Permohonan Untuk Kebenaran Berkahwin (Lelaki Warganegara : Teruna / duda / bawah umur) -    - 
-
-
10.
Permohonan Untuk Kebenaran Berkahwin (Lelaki Warganegara : Beristeri) - Muat Turun
-
-
11.
Permohonan Untuk Kebenaran Berkahwin (Lelaki bukan Warganegara : Teruna / Duda) -    - 
-
-
12.
Permohonan Untuk Kebenaran Berkahwin (Lelaki bukan Warganegara : Beristeri) - Muat Turun
-
-
13.
Permohonan Untuk Kebenaran Berkahwin (Perempuan Warganegara : Anak Dara/ Janda/ Balu / Thayyib / Bawah Umur) -    - 
-
-
14.
Permohonan Untuk Kebenaran Berkahwin (Perempuan Bukan Warganegara : Anak Dara / Janda / Balu / Thayyib) -    - 
-
-

Tarikh Akhir Kemaskini :: 08 Disember 2022 03:57 PM