JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR

Khamis, 06 Oct 2022 | 10 Rabiulawal 1444H | 12:53:04 PM
 

PERMOHONAN NIKAH, CERAI DAN RUJUK (NCR)

PERMOHONAN KEBENARAN BERKAHWIN ONLINE

 

 PERMOHONAN LAIN

Bil
Keterangan
Manual Pengguna
Senarai Semak
Borang
Infografik
1.
Permohonan Kebenaran Berkahwin Online -    - 
-
2.
Permohonan Pendaftaran Perkahwinan Luar Negeri Dan Pendaftaran Sukarela Muat Turun Muat Turun
3.
Permohonan Pendaftaran Bagi Perkahwinan Berlawanan Enakmen Muat Turun Muat Turun
4.
Permohonan / Pengesahan / Pendaftaran Rujuk Muat Turun Muat Turun
5.
Permohonan Pendaftaran Perceraian / Pembatalan Perkahwinan Muat Turun Muat Turun
6.
Permohonan Salinan Catatan Dalam Daftar Perkahwinan dan Indeks Perkahwinan Muat Turun Muat Turun
7.
Permohonan Pemeriksanaan Dalam Daftar Dan Indeks Perkahwinan / Perceraian /
Pembatalan Perkahwinan / Rujuk
Muat Turun Muat Turun
8.
Permohonan Pindaan Dalam Daftar dan Indeks Perkahwinan Perceraian Rujuk - Muat Turun
9.
Permohonan Untuk Kebenaran Berkahwin (Lelaki Warganegara : Teruna / duda / bawah umur) -    - 
-
-
10.
Permohonan Untuk Kebenaran Berkahwin (Lelaki Warganegara : Beristeri) - Muat Turun
-
-
11.
Permohonan Untuk Kebenaran Berkahwin (Lelaki bukan Warganegara : Teruna / Duda) -    - 
-
-
12.
Permohonan Untuk Kebenaran Berkahwin (Lelaki bukan Warganegara : Beristeri) - Muat Turun
-
-
13.
Permohonan Untuk Kebenaran Berkahwin (Perempuan Warganegara : Anak Dara/ Janda/ Balu / Thayyib / Bawah Umur) -    - 
-
-
14.
Permohonan Untuk Kebenaran Berkahwin (Perempuan Bukan Warganegara : Anak Dara / Janda / Balu / Thayyib) -    - 
-
-

Tarikh Akhir Kemaskini :: 24 Ogos 2022 02:41 PM