JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR

Ahad, 22 May 2022 | 20 Syawal 1443H | 03:34:10 AM
 

PERMOHONAN NIKAH, CERAI DAN RUJUK (NCR)

PERMOHONAN KEBENARAN BERKAHWIN ONLINE

 

 PERMOHONAN LAIN

Bil
Keterangan
Manual Pengguna
Senarai Semak
Borang
1.
Permohonan Pendaftaran Bagi Perkahwinan Luar Negeri Dan Pendaftaran Sukarela Muat Turun Muat Turun
2.
Permohonan Pendaftaran Bagi Perkahwinan Berlawanan Enakmen Muat Turun Muat Turun
3.
Permohonan Rujuk / Pendaftaran Rujuk Muat Turun -
4.
Permohonan Pendaftaran Perceraian / Pembatalan Perkahwinan Muat Turun -
5.
Permohonan Salinan Catatan Dalam Daftar Perkahwinan dan Indeks Perkahwinan -  -
6.
Permohonan Pemeriksanaan Dalam Daftar Dan Indeks Perkahwinan / Perceraian /
Pembatalan Perkahwinan / Rujuk
 -   -
7.
Permohonan Pindaan Dalam Daftar dan Indeks Perkahwinan Perceraian Rujuk -    - 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 04 Ogos 2021 09:31 PM