JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR

Rabu, 27 Sep 2023 | 11 Rabiulawal 1445H
  BAHAGIAN

BAHAGIAN PENGURUSAN HALAL

Pengenalan

1990 – Pengurusan Jawatankuasa Kecil Mengkaji Bahan Makanan Dan Penggunaan Orang-Orang Islam yang diurusetiakan oleh Bahagian Penyelidikan Dan Pembangunan Jabatan Agama Islam Selangor

2002  - Penubuhan Unit Halal dibawah Bahagian Penyelidikan Dan Pembangunan Jabatan Agama Islam Selangor

2007 – Pengisian Perjawatan Kontrak Pegawai Teknologi Makanan untuk memperkasakan  Unit Halal

2011 – Transformasi Unit Halal kepada isu serta tugasan baru menjelang transformasi pensijilan halal diseluruh negara. Antaranya perlaksanaan Akta Perihal Dagangan 2011

2012 – Program Pensijilan Halal Bersama antara JAKIM-MAIN/JAIN

2015 – Pengwujudan Bahagian Pengurusan Halal dan pengasingan secara rasmi dari Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan pada 1 Ogos 2015

Fungsi Utama

  • Mengurus Hal ehwal Pengurusan Halal dalam Negeri Selangor
  • Mengurus proses pengeluaran dan pematuhan kelulusan Pensijilan dan Pengesahan Halal
  • Mengurus Program Latihan dan Pembangunan untuk kakitangan dan pelanggan bahagian Pengurusan Halal
  • Mengurus proses pengeluaran dan pemantauan pemegang kad tauliah sembelihan
  • Mengurus pengauditan dan pemantauan Pensijilan Halal
  • Melaksanakan kursus penyembelihan

 

Visi

" Bertekad penuh komited kearah Halal Global "

Misi

" Menjadikan Bahagian yang memartabatkan Hal ehwal Pengurusan Halal yang berkualiti"

Objektif

"Memastikan Pensijilan Halal dapat dilaksanakan dengan teratur sejajar dengan peraturan skim-skim yang sedang berkuatkuasa pada masa ini"

Direktori Kakitangan

Bahagian Pengurusan Halal

Bahagian Pengurusan Halal » Ketua Bahagian

No
Nama/Jawatan
Gred
Maklumat Perhubungan
1
Nazihan Binti Idris
Ketua Penolong Pengarah
Gred S48
 03-5514 3728
  
 nazihan.idris[at]jais.gov.my
S48
 03-5514 3728
 nazihan.idris[at]jais.gov.my

Bahagian Pengurusan Halal » Unit Pengurusan

No
Nama/Jawatan
Gred
Maklumat Perhubungan
2
Norfarani Binti Harun
Penolong Pengarah
Gred S44
 3518
  
 norfarani[at]jais.gov.my
S44
 3518
 norfarani[at]jais.gov.my

Bahagian Pengurusan Halal » Unit Pensijilan Halal

No
Nama/Jawatan
Gred
Maklumat Perhubungan
3
Ahmad Solihin Bin Maryakon
Penolong Pengarah
Gred C44
 3707
  
 solihin.my[at]jais.gov.my
C44
 3707
 solihin.my[at]jais.gov.my

Bahagian Pengurusan Halal » Unit Operasi

No
Nama/Jawatan
Gred
Maklumat Perhubungan
4
Suliani Binti Ibrahim
Penolong Pengarah Kanan
Gred S44
 3785
  
 suliani[at]jais.gov.my
S44
 3785
 suliani[at]jais.gov.my

Tarikh Akhir Kemaskini :: 15 Disember 2020 10:58 AM