JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR

Khamis, 01 Oct 2020 | 13 Safar 1442H | 10:27:06 AM
  JABATAN

KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO)

Mohd Yazid bin Sairi

Timbalan Pengarah (Pengurusan)

Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS)
Bangunan Sultan Idris Shah, 
Tingkat 2 Menara Selatan 
No 2 Persiaran Masjid, 
40676 Shah Alam Selangor

Tel : 03-5514 3728
Fax : 03-5510 3368
E-mel : mohdyazid[at]jais.gov.my

 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 19 Ogos 2020 07:27 AM