JABATAN

KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO)

Salwana binti Ahmad Dahlan

Timbalan Pengarah (Operasi)

Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS)
Bangunan Sultan Idris Shah, 
Tingkat 3 Menara Selatan 
No 2 Persiaran Masjid, 
40676 Shah Alam Selangor

Tel : 03-5514 3728
Fax : 03-5510 3368
E-mel : salwana[at]jais.gov.my

 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 16 April 2020 01:05 PM