JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR

Rabu, 12 May 2021 | 30 Ramadan 1442H | 01:17:42 PM
  JABATAN

VISI MISI DAN OBJEKTIF

 

VISI

MEREALISASI "KHAIRA AL-UMMAH"

MISI

BERSAMA MENDOMINASI KEBENARAN DAN KEBAIKAN ISLAM

MOTTO

"CEKAP, CEPAT & BERKUALITI"

FALSAFAH

MENCETUS DAN MEMBERI KELANGSUNGAN DALAM MEMAKNAKAN "MAKSUD" DAN "KEHENDAK" KEHIDUPAN MENGIKUT SYARIAT ADALAH SUATU UPAYA MENGAKTIFKAN GELOMBANG PERUBAHAN KE ARAH KECEMERLANGAN UMMAH

OBJEKTIF

  • Menyediakn prasarana institusi Islam dan sistem penyampaian perkhidmatan yang terbaik, cekap dan berkesan.
  • Memberikan pendidikan agama yang kukuh kepada umat Islam di Negeri Selangor.
  • Merancang, melaksana dan memantau program dakwah kepada semua lapisan masyarakat.
  • Merancang, melaksana dan memantau Program Pembangunan Keluarga Islam.
  • Menguatkuasakan Undang-undang Hal Ehwal Islam yang sedia ada dan terpakai.
  • Meneruskan keunggulan institusi masjid ke arah perpaduan dan pembangunan ummah.
  • Memperkukuhkan dan mempertahankan aqidah dan syariah ummah melalui penyelidikan, pemantauan dan penguatkuasaan.
  • Merancang dan melaksanakan latihan ke arah meningkatkan kualiti pengurusan Hal Ehwal Islam.
  • Memastikan sistem penyampaian Pengurusan Hal Ehwal Islam di peringkat daerah berjalan dengan cekap dan berkesan.

Tarikh Akhir Kemaskini :: 11 Januari 2021 12:35 AM