JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR

PORTAL RASMI
The Official Portal

PENGUMUMAN

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN DAN PENGURUSAN STOR BAGI SEMUA PTJ DI BAWAH KAWALAN JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR (JAIS)

Dipaparkan sepanjang masa
Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan dan Pengurusan Stor bagi semua PTJ di bawah kawalan Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) boleh dimuatturun melalui Portal Pekeliling Perbendaharaan (PPP) di alamat url http://ppp.treasury.gov.my/ (Sila klik link AM - PENGURUSAN ASET)

SENARAI PUSAT PERUBATAN YANG DIPERAKUI OLEH AHLI MESYUARAT JAWATANKUASA PENGAWALAN AKIDAH

13 March 2019
Dipaparkan sepanjang masa
Senarai Pusat Perubatan Yang Diperakui Oleh Ahli Mesyuarat Jawatankuasa Pengawalan Akidah