JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR

PORTAL RASMI
The Official Portal
 

BAHAGIAN UNDANG-UNDANG KELUARGA JAIS

Visi

Berusaha membantu membina dan mengukuhkan institusi keluarga yang cemerlang bertemakan "Baiti Jannati" yang menepati kehendak Syariat Islam dan diredhai Allah.

Misi

Menyediakan perkhidmatan, memupuk kefahaman dan mendidik masyarakat Islam mengenai pembangunan dan pengurusan kekeluargaan berlandaskan Enakmen Undang-undang Keluarga dan Hukum Syarak utuk melahirkan modal insan yang berkualiti dan cemerlang.

Objektif

  • Mewujudkan perkhidmatan kekeluargaan kepada masyarakat dengan penuh tanggungjawab, cekap, bersih dan amanah.
  • Menyampaikan kepada masyarakat Islam mengenai penghayatan Islam atau cara hidup (Ad-Din) di dalam kehidupan kekeluargaan.
  • Mewujudkan perhubungan baik di kalangan keluarga Islam bagi memperolehi keredhaan Allah S.W.T.
  • Mengimplementasikan kepada masyarakat umum mengenai Enakmen Undang-undang Keluarga Islam dan peraturan-peraturan yang lain untuk keharmonian ummah.
  • Melahirkan kesedaran masyarakat umum mengenai kepentingan pelaksanaan undang-undang keluarga Islam serta akibat atau kesan perlanggarannya.
  • Melahirkan generasi soleh yang berkemampuan menangani pembangunan yang seimbang.
  • Meningkatkan penggunan teknologi maklumat untuk penyebaran data-data aduan, nikah, cerai, rujuk dan penyampaian maklumat pembangunan kekeluargaan kepada masyarakat Islam.

Direktori Kakitangan

Bahagian Undang-undang Keluarga

Bahagian Undang-undang Keluarga » Perundangan Keluarga

Nama/Jawatan
Mohd Shahzihan Bin Ahmad
Ketua Penolong Pengarah

Bahagian Undang-undang Keluarga » Unit Khidmat Nasihat

Nama/Jawatan
Nik Suhaila binti Nik Hussin
Penolong Pengarah Kanan

Bahagian Undang-undang Keluarga » Unit Pembangunan Keluarga

Nama/Jawatan
Hafizzudin bin Kadir
Penolong Pengarah Kanan

Bahagian Undang-undang Keluarga » Seksyen Pengurusan Pendaftar Perkahwinan

Nama/Jawatan
Hairul Anuar bin Samingan
Penolong Pengarah
Nordin bin Bayadi
Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam
Nor Aisah binti Mohd Tamam
Pembantu Hal Ehwal Islam Kanan
Nurul 'Ashiqin binti Mohamad Nordin
Pembantu Hal Ehwal Islam
Siti Faseha binti Mohd Shaain
Pembantu Hal Ehwal Islam
Muhammad Nurmahadi Bin Abd Rahim
Pembantu Tadbir (P/O)

Bahagian Undang-undang Keluarga » Seksyen Perundangan

Nama/Jawatan
Zizul Naziha binti Zulkifly
Penolong Pengarah
Norrafidah binti Saat
Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam
Kosong
Pembantu Hal Ehwal Islam Kanan
Khalimatunnor binti Ahmad
Pembantu Hal Ehwal Islam
Rubita Wirdaayu binti Mohd Talib
Pembantu Tadbir

Bahagian Undang-undang Keluarga » Seksyen Pusat Pembangunan Keluarga Islam

Nama/Jawatan
Siti Nor Shahadah binti Ismail
Penolong Pengarah
Siti Zubaidah binti Ibrahim
Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam
Mohd Azwan bin Selamat
Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam
Mohd Bahrin bin Sidek
Pembantu Hal Ehwal Islam Kanan
Nor Latifah binti Basar
Pembantu Hal Ehwal Islam
Shahruddin bin Mohamed Zulkaffly
Pembantu Hal Ehwal Islam

Bahagian Undang-undang Keluarga » Seksyen Runding Cara Keluarga

Nama/Jawatan
Maryam binti Md. Zin
Penolong Pengarah
Kosong
Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam
Mohd Zul Hisham bin Mohd Hassan
Pembantu Hal Ehwal Islam
Norlina binti Zainul Abidin
Pembantu Hal Ehwal Islam

Bahagian Undang-undang Keluarga » Seksyen Pengurusan Dokumen Nikah, Cerai & Rujuk

Nama/Jawatan
Kosong
Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam
Sarimah binti Hamis
Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam
Siti Nor Fazeliana binti Awaludin
Pembantu Hal Ehwal Islam
Nurulazwa bin Dol Risep
Pembantu Hal Ehwal Islam
Mohd Khairul Hisham bin Othman
Pembantu Hal Ehwal Islam
Sharifah Nur Ruhylda binti Syed Abdul Rahim
Pembantu Hal Ehwal Islam
Noor Syafikah Binti Izham
Pembantu Hal Ehwal Islam
Nurul Hidayah binti Jemain
Pembantu Tadbir

Bahagian Undang-undang Keluarga » Unit Pentadbiran

Nama/Jawatan
Zulkifli bin Yop @ Ayob
Ketua Pembantu Tadbir
Hasri bin Hamzah
Pembantu Tadbir
Kosong
Pembantu Tadbir
Nor Farahana binti Jamali
Pembantu Tadbir
Zuraidi Bin Salimi
Pembantu Operasi
Nurazizah binti Haron
Pembantu Operasi
Shairul Anuar Bin Tabut
Pemandu

Tarikh Akhir Kemaskini :: 27-10-2018 :: 11:17 AM