JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR

PORTAL RASMI
The Official Portal
 

PEJABAT AGAMA ISLAM DAERAH SABAK BERNAM

 

OBJEKTIF

 • Memastikan Pejabat Agama Islam Daerah Sabak Bernam sentiasa memberikan perkhidmatan yang terbaik, cekap dan berkesan sejajar dengan prosedur kualiti kerja MS ISO 9001 : 2002.
 • Memastikan perancangan, pengurusan dan perlaksanan program - program dakwah kepada masyarakat islam dan bukan islam berjalan dengan lancar dan berkesan.
 • Memastikan penguatkuasaan dan pemantauan perlaksanaan undang - undang kekeluargaan islam Selangor dan enakmen jenayah syariah Selangor berjalan dengan berkesan dan berkhemah.
 • Untuk menjadikan masjid, surau, sekolah - sekolah agama sebagai institusi unggul islam dan pemangkin kepada pembangunan ummah yang muttaqi
 • Memastikan perancangan dan perlaksanaan program kekeluargaan dan sesi kaunseling berjalan dengan berkesan.
 • Memastikan perlaksanaan projek - projek pembangunan fizikal JAIS berjalan dengan lancar
 • Memastikan aktiviti - aktiviti penyelewengan akidah dapat dibanteras
 • Memastikan program -program islam yang dianjur dan dijalankan oleh mana-mana isntitusi islam, agensi - agensi kerajaan dan swasta dalam daerah dikawal dan dipantau.
 • Memastikan institusi - institusi pendidikan islam swasta melaksanakan sistem pendidikan islam yang tidak bercanggah dengan peraturan yang ditetapkan.
 • Memastikan sekolah - sekolah agama JAIS diselia dengan berkesan.
 • Memastikan setiap pertuduhan didaftar ke mahkamah serta penyediaan laporan perbicaraan dengan berkesan.

 

PEJABAT AGAMA ISLAM DAERAH SABAK BERNAM

PARIT SATU TIMUR,
45300 SUNGAI BESAR,
SELANGOR DARUL EHSAN.

 

Direktori Kakitangan

Pejabat Agama Islam Daerah » PAID Sabak Bernam

Nama/Jawatan
ZANIZAN BIN ISMAIL
Pegawai Tadbir Agama

Tarikh Akhir Kemaskini :: 20-10-2018 :: 08:53 PM