JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR

PORTAL RASMI
The Official Portal
 

PEJABAT AGAMA ISLAM DAERAH PETALING

VISI

Terbaik, bertaraf dunia dan diredhai Allah S.W.T. 

MISI

Menguruskan hal ehwal secara hikmah, amanah dan berkesan 

OBJEKTIF

 • Memastikan Pejabat Agama Islam Daerah Petaling sentiasa memberikan perkhidmatan yang terbaik, cekap dan berkesan selaras dengan prosedur kualiti kerja 
  MS ISO 9001
 • Merancang, mengurus dan melaksanakan program-program dakwah kepada masyarakat Islam dan bukan Islam.
 • Melaksana, menguatkuasa dan memantau Undang-undang Kekeluargaan Islam Selangor dan Enakmen Jenayah Syariah Selangor.
 • Menjadikan masjid, surau, sekolah-sekolah agama institusi unggul Islam dan pemangkin kepada pembangunan ummah yang Muttaqi.
 • Menyelia dan menjalankan sesi-sesi kaunseling kekeluargaan dengan harapan ianya mampu mengurangkan permasalahan rumahtangga.
 • Merancang dan mencadangkan projek-projek pembangunan fizikal kepada pihak JAIS di samping memantau projek yang sedang berjalan atau sediada
 • Membantu mengesan, memantau dan membanteras aktivit-aktiviti penyelewengan aqidah.
 • Membantu program-program Agama Islam yang dianjur dan dijalankan oleh mana-mana institusi Islam, agensi-agensi kerajaan dan swasta dalam daerah.
 • Mengenalpasti dan mengawal institus-institusi pendidikan Islam swasta.
 • Menyelia Sekolah-sekolah Agama JAIS.
 • Menyedia pertuduhan dan mendaftar kes-kes Jenayah Syariah ke mahkamah serta membuat laporan perbicaraan.

PEJABAT AGAMA ISLAM DAERAH PETALING

TINGKAT 1, MENARA UTARA,
BANGUNAN SULTAN IDRIS SHAH,
PERSIARAN MASJID
40676 SHAH ALAM

 

Direktori Kakitangan

Pejabat Agama Islam Daerah » PAID Petaling

Nama/Jawatan
MOHAMED TAHIR BIN ABD MANAP
Pegawai Tadbir Agama

Tarikh Akhir Kemaskini :: 19-10-2018 :: 12:08 AM