JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR

PORTAL RASMI
The Official Portal
 

PEJABAT AGAMA ISLAM DAERAH KLANG

 

VISI

Jabatan terbaik, bertaraf dunia dan diredhai Allah.

MISI

Mentadbir dan mengurus hal ehwal islam secara amanah, cekap dan berkesan selaras dengan konsep syariah.

OBJEKTIF

  • Memastikan Pejabat Agama Islam Daerah Klang sentiasa memberikan perkhidmatan yang terbaik, cekap, berkesan sejajar dengan Prosedur Kualiti Kerja MS ISO 9002.
  • Merancang, mengurus dan melaksanakan program-program dakwah kepada masyarakat Islam.
  • Melaksana dan memantau enakmen jenayah syariah dan menyediakan pertuduhan serta mendaftar kes ke mahkamah dan membuat laporan perbicaaan
  • Menjadikan Masjid, Surau, Sekolah Agama sebagai Institusi Unggul Islam dan Pemangkin kepada Pembangunan Ummah yang Muttaqi.
  • Menyelia dan Menjalankan sesi kaunseling kekeluargaan dengan terlatih dan berkesan dengan harapan ia mampu mengurangkan permasalahan rumahtangga.
  • Membantu mengesan, mematau dan membanteras aktiviti penyelewengan akidah.
  • Membantu Progam Agama Islam yang dianjur dan dijalankan oleh mana-mana Institusi Islam, Agensi Kerajaan dan Swasta dalam daerah.
  • Mengenalpasti dan Mengawal Institusi Pendidikan Islam Swasta serta menyelia sekolah-sekolah JAIS.

PEJABAT AGAMA ISLAM DAERAH KLANG

PEJABAT AGAMA ISLAM DAERAH KLANG,
TINGKAT BAWAH & 1
BANGUNAN PEJABAT-PEJABAT KERAJAAN,
JALAN KOTA ,41000 KLANG
SELANGOR DARUL EHSAN

 

Direktori Kakitangan

Pejabat Agama Islam Daerah » PAID Klang

Nama/Jawatan
ABD MALEK BIN HJ. GHAZALI
Pegawai Tadbir Agama

Tarikh Akhir Kemaskini :: 20-10-2018 :: 09:45 PM