JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR

PORTAL RASMI
The Official Portal
 

PEJABAT AGAMA ISLAM DAERAH HULU LANGAT

VISI

Terbaik, bertaraf dunia & diredhai Allah s.w.t

MISI

Melahirkan ummah yang beriman & bertaqwa melalui Pengurusan Hal Ehwal Islam secara hikmah, amanah & berkesan

OBJEKTIF
 
  • Memberi perkhidmatan yang memuaskan semua pelanggan
  • Meningkatkan tahap kefahaman Islam seluruh masyarakat
  • Berusaha meningkatkan Amar Makruf dan Nahi Mungkar

FUNGSI
 
  • Menguruskan permohonan nikah, cerai dan rujuk
  • Mengurus Pendidikan Agama yang terbaik dan berkesan
  • Mentadbir masjid dan surau secara profesional
  • Menjalankan aktiviti dakwah secara berhemah dan berkesan

PEJABAT AGAMA ISLAM DAERAH HULU LANGAT

KOMPLEKS ISLAM DAERAH HULU LANGAT,
PERSIARAN KEMAJUAN SEKSEYEN 16,
43650 BANDAR BARU BANGI.

 

Direktori Kakitangan

Pejabat Agama Islam Daerah » PAID Hulu Langat

Nama/Jawatan
MAHAYUDIN BIN ABU BAKAR
Pegawai Tadbir Agama

Tarikh Akhir Kemaskini :: 20-10-2018 :: 09:56 PM