JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR

PORTAL RASMI
The Official Portal
 

KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO)

Azlinda Binti Azman

Timbalan Pengarah (Pengurusan)

Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS)
Bangunan Sultan Idris Shah, 
Tingkat 2 Menara Selatan 
No 2 Persiaran Masjid, 
40676 Shah Alam Selangor

Tel : 03-5514 3569 
Fax : 03-5510 3368
E-mel : azlinda.azman@jais.gov.my


Tarikh Akhir Kemaskini :: 20 Oktober 2018 11:00 PM