PENGURUSAN JAIS

ARAHAN TETAP PENGARAH

BIL 1 TAHUN 2016

KE ARAH PENJIMATAN KERTAS
BIL 3 TAHUN 2012

 PERATURAN MENGENAI TEMPOH EDARAN MINIT MESYUARAT
BIL 2 TAHUN 2012

 PEMAKAIAN BAJU KEBANGSAAN PADA HARI JUMAAT

BIL 1 TAHUN 2010

 Garis Panduan Bagi Bayaran Elaun Lebih Masa


SURAT PENTADBIRAN/PANDUAN

HRMIS

 Garis Panduan Pengemaskinian Rekod Peribadi Di Dalam Sistem HRMIS


PENYERAHAN TUGAS PEGAWAI DAN JAWATANKUASA SURAU SESI 2007 - 2010

 Tatacara Peralihan Pentadbiran Pegawai dan Ahli Jawatankuasa Surau Negeri Selangor