Maklumat Pejabat Agama Islam Daerah (PAID)

Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) mempunyai 9 Pejabat Agama Islam Daerah (PAID), sebuah institut latihan dan sebuah masjid negeri seperti berikut: