Unit Integriti Dan Tatatertib
Nama Jawatan Nombor Telefon
Siti Zubaidah binti Bahari Penolong Pengarah 3404
Seksyen Pengukuhan Integriti & Pematuhan
Nama Jawatan Nombor Telefon
Sapian Bin Abu Hasan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan 3406
Norzainal bin Ahmad Pembantu Tadbir 1102
Ummy Syahidatul Aisyah bt. Jatan Pembantu Tadbir 1102
Seksyen Pengurusan Aduan, Pengesanan, Pengesahan & Tatatertib
Nama Jawatan Nombor Telefon
Faridah bt. Misdat Penolong Pegawai Tadbir 3519
Samzarida Binti Azrul Ketua Pembantu Tadbir 3407
Arbaiyah Binti Mohamad Sapari Pembantu Tadbir 3456
Faizah@Suzana Bt Kamil Pembantu Tadbir 3549
Rohana Binti Basir Pembantu Tadbir 3454
Seksyen Tadbir Urus & Prestasi
Nama Jawatan Nombor Telefon
Kosong Penonlong Pegawai Tadbir
Abu Zar b. Mahfudz Pembantu Tadbir 3454
Rabunah Binti Abd Kadir Pembantu Tadbir 3456
Mohamad Nor Bin Saad Pembantu Tadbir 3424