Seksyen Pengurusan Aset & Stor
Nama Jawatan Nombor Telefon
Noraslamidatul Adawiyah binti Razak Pegawai Aset 3490
Kosong Penolong Pegawai Tadbir 3525
Mohd Fadh Bin Khairi Pembantu Tadbir 3689
Noraliza Umira Binti Mohd Shatari Pembantu Tadbir 3689