Pengurusan Masjid

 

Pengenalan 
Bahagian Pengurusan Masjid ialah satu daripada bahagian di bawah Pentadbiran Jabatan Agama Islam Selangor Darul Ehsan. Pengurusan Masjid berkait rapat menguruskan keseluruhan masjid, surau dan membekal teks khutbah.

 Visi

" Beriltizam Melestari Pengurusan Masjid Terbaik Sebagai Zon Aman, Pusat Tranformasi Dan Jantung Pembangunan Ummah "

 Misi
" Meningkatkan Kompetensi Pengurusan Masjid Lebih Berkredibiliti, Karismatik, Profesional, Berintegriti, Dinamik, Energetik Dan Cakna Ummah "

 Objektif

 1. Menjadikan Masjid Zon aman, Bebeas Politik, Kondusif Dan Mesra Jemaah.
 2. Meningkatkan kualiti dan profesionalisme pengurusan masjid sentiasa efektif, efisyen, dinamik dan produktif.
 3. Memantap dan mengemaskini kaedah, peraturan, garis panduan dan tatacara sebagai rujukan utama pengurusan masjid.
 4. Meningkatkan pengimarahan masjid melalui penganjuran program yang bersifat kontemporari, holistik dan interaktif.

 Unit Dalam Bahagian Pengurusan Masjid

 

 1. Unit Pentadbiran
 2. Unit Kariah
 3. Unit Khutbah
 4. Unit Takmir

 


 
Aktiviti

 1. Pentadbiran Masjid
 2. Perlantikan Jawatankuasa
 3. Pembayaran Elaun
 4. Perasmian Masjid
 5. Pengimarahan Masjid
 6. Kelas Takmir
 7. Penyelenggaraan Masjid
 8. Memperbaiki dan mengindahkan

 


 

Fungsi Bahagian Pengurusan Masjid

 1. Mengurus perlantikan Pegawai dan Ahli Jawatankuasa Masjid seluruh Negeri Selangor
 2. Menguruskan pelbagai permohonan yang berkaitan dengan masjid / surau
 3. Menguruskan pembinaan dan pendaftaran masjid / surau seluruh Negeri Selangor
 4. Menguruskan pentadbiran masjid / surau seluruh Negeri Selangor
 5. Menguruskan Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Panel Khutbah Negeri Selangor 6. Menguruskan pengeluaran khutbah Jumaat dan koleksi khutbah Negeri Selangor
 6. Memproses / Melantik Pegawai Penyelaras Masjid Seluruh Negeri Selangor, serta menguruskan tuntutan kelas Takmir / kursus-kursus Guru- GuruTakmir dan Imam-Imam Masjid