PEKELILING PERBENDAHARAAN NEGERI SELANGOR BILANGAN 5 TAHUN 2017 - GARIS PANDUAN LANGKAH-LANGKAH MENGURANGKAN PERBELANJAAN KERAJAAN NEGERI SELANGOR