Mohd Shahzihan B. Ahmad
Bahagian: 
Jawatan: 
Ketua Penolong Pengarah
Telefon: 
3515
Emel: 
zihan@jais.gov.my
Unit: 
Dakwah