KENYATAAN SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR