Visi & Misi
 
VISI

TERBAIK, BERTARAF DUNIA DAN DIREDHAI ALLAH S.W.T
 

MISI

MENGURUS HAL EHWAL ISLAM SECARA HIKMAH, AMANAH DAN BERKESAN

 


MOTO
 
"CEKAP, CEPAT & BERKUALITI"
 

OBJEKTIF

MENJANA ISLAM SYUMUL DIKALANGAN UMMAH MELALUI:
 
  1. Menyediakan Prasarana Institusi Islam dan sistem penyampaian perkhidmatan yang terbaik , cekap dan berkesan.

  2. Memberikan pendidikan agama yang kukuh kepada umat Islam di Negeri Selangor.

  3. Merancang ,melaksana dan memantau program dakwah kepada semua lapisan masyarakat.

  4. Merancang, melaksana dan memantau program pembangunan keluarga Islam.

  5. Menguatkuasakan Undang-undang Hal Ehwal Islam yang sedia ada dan terpakai.

  6. Meneruskan keunggulan institusi masjid ke arah perpaduan dan pembangunan ummah.

  7. Memperkukuhkan dan mempertahankan aqidah dan syariah ummah melalui penyelidikan, pemantauan dan penguatkuasaan.

  8. Merancang dan melaksanakan latihan ke arah meningkatkan kualiti pengurusan Hal Ehwal Islam.

  9. Memastikan sistem penyampaian Pengurusan Hal Ehwal Islam di peringkat daerah berjalan dengan cekap dan berkesan.