Ketua Pegawai Maklumat (Chief Information Officer - CIO)

Ketua Pegawai Maklumat (Chief Information Officer - CIO) Jabatan Agama Islam Selangor

   Timbalan Pengarah (Pengurusan)

Azlinda Binti Azman

Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS)

Bangunan Sultan Idris Shah,
Tingkat 2 Menara Selatan
No 2 Persiaran Masjid,
40676 Shah Alam Selangor


Tel : 03-5514 3569
Fax : 03-5510 3368
E-mel : azlinda.azman@jais.gov.my