Bilangan Transaksi Online Jabatan Agama Islam Selangor

Bilangan Transaksi Perkhidmatan Sistem Nikah Cerai Rujuk Online 2016

Bil/Bulan
Jan
Feb
Mac
Apr
Mei
Jun
Jul
Ogos
Sept
Okt
Nov
Dis
Bilangan Pengguna Berdaftar
6894 5907 5669 4983 5407 4437 5745 6425 5843 5809 4970 5690