Bilangan Transaksi Online Jabatan Agama Islam Selangor

Bilangan Transaksi Perkhidmatan Sistem Nikah Cerai Rujuk Online 2017

Bil/Bulan
Jan
Feb
Mac
Apr
Mei
Jun
Jul
Ogos
Sept
Okt
Nov
Dis
Bilangan Pengguna Berdaftar
6407 5434 5156 5890 5407 3413 6892 5419 6022 6122 5154 5067