Bilangan Transaksi Online Jabatan Agama Islam Selangor

Bilangan Transaksi Perkhidmatan Sistem Nikah Cerai Rujuk Online 2017

Bil/Bulan
Jan
Feb
Mac
Apr
Mei
Jun
Jul
Ogos
Sept
Okt
Nov
Dis
Bilangan Pengguna Berdaftar
6407 5434 5156 5890 5407 3413 6892 5419 6022 6122 5154 5067

Bilangan Transaksi Perkhidmatan Sistem Nikah Cerai Rujuk Online 2018

Bil/Bulan
Jan
Feb
Mac
Apr
Mei
Jun
Jul
Ogos
Sept
Okt
Nov
Dis
Bilangan Pengguna Berdaftar